विज्ञान संशोधन पुरस्कार स्पर्धा - २०१९ / Science Research Contest - 2019
आपण हा प्रवेशअर्ज मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत भरू शकता. अर्ज मराठी किंवा हिंदीत भरायचा असल्यास युनिकोडचा वापर करावा. अर्ज भरण्यापूर्वी संकेतस्थळावरील माहितीपत्रक काळजीपूर्वक वाचावे.

The application form can be filled in Marathi, Hindi or English. Use Unicode if it is to be filled in Marathi or Hindi. Read the information brochure on the website carefully before filling the application form.

सर्वसाधारण माहिती / General information
प्रकल्पाचे संपूर्ण शीर्षक / Full title of project *
(प्रकल्प अहवालावर असलेले / As on project report)
Your answer
महाविद्यालयाचे नाव / Name of college *
Your answer
महाविद्यालयाचा संपूर्ण पत्ता / Full address of college *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Marathi Vidnyan Parishad.