แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการ เทศบาลเมืองนครนายก
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มารับริการ หรือมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมดำเนินการ และร่วมประเมินผลการดำเนินการ ของเทศบาลเมืองนครนายก
2. เพื่อเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน และการให้บริการของเทศบาลในด้านต่าง ๆ
ที่จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานเทศบาลเมืองนครนายก
ส่วนที่ 1 : ชุมชน หรือหน่วยงานผู้ตอบ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy