Prijava za JCI NS Urban Bike Race #1
JCI NS UBR #1 je gradska trka biciklima kroz urbane kvartove Novog Sada (Liman) sa ciljem podizanja svesti o važnosti vožnje bicikla, bavljenja sportom, zdravog života, kao i bezbednosti u saobraćaju.

Za JCI NS UBR #1 mogu se prijaviti svi zainteresovani bez obzira na godine, pol i vrstu bicikla.

Trka će se održati u subotu, 14. oktobra 2017. godine sa početkom u 10h.

Email address *
Ime i prezime *
Your answer
Datum rođenja *
MM
/
DD
/
YYYY
Kontakt telefon *
Your answer
Mejl *
Your answer
Opšti uslovi
Ovim putem izjavljujem i potvrđujem da sam se dobrovoljno prijavio/-a za učešće u projektu URBAN BIKE RACE, koja se održava dana 14.10.2017. u Novom Sadu, te da u projektu učestvujem isključivo na sopstvenu odgovornost. Potpisivanjem ove izjave, oslobađam odgovornosti organizatore URBAN BIKE RACE – Udruženje građana JCI NOVI SAD, kao i njegove članove, volontere i sva treća lica zadužena za organizaciju i realizaciju događaja, od bilo kakve odgovornosti u vezi sa mojim učešćem na događaju za događaje i radnje koje za posledicu mogu imati zadobijanje povreda, teških telesnih povreda, narušavanje zdravstvenog stanja, smrtnih ishod, kao i od odgovornosti za bilo koje druge gubitke i/ili štetu pričinjenu mojoj ličnoj imovini, te se odričem prava na naknadu štete po svim navedenim osnovima.

Izjavljujem da razumem i prihvatam stepen rizika i potencijalne rizike koje sa sobom nosi učešće na URBAN BIKE RACE događaju kao i tokom odlaska sa istog; navedeni rizik uključuje i sve nezgode, telesne povrede (prelomi, uganuća, posekotine i druge povrede), rizik od eventualnog pada sa bicikla, od posledica koje mogu da nastanu usled vremenskih okolnosti na koje organizator nema uticaja (vremenske nepogode, uticaji hladnog i toplog vremena i dr) i drugih fizičkih, mentalnih i/ili emocionalnih povreda, uključujući i teške fizičke povrede, pa čak i smrtni ishod. Navedeni rizici i povrede nisu isključive, a uključuju i sve ostale eventualne rizike i povrede ličnosti i imovine do kojih može doći prilikom boravka na otvorenom prostoru tokom učešća na događaju.

Prihvatam i u potpunosti sam saglasan sa svim pravilima i uslovima učešća na manifestaciji koji su mi predočeni pre početka održavanja manifestacije. Ovim putem prihvatam da sam upoznat sa činjenicom da nošenje zaštitne opreme može smanjiti rizik od nastanka povreda, te u potpunosti prihvatam odgovornost za posledice po ličnost, zdravlje i ličnu imovinu, do kojih može da dođe usled sopstvenog odbijanja nošenja zaštitne opreme za vožnju bicikla.

*
Required
Napomena
Cena ulaznice: 250 dinara
Tekući račun : 340-0000000027416-35 ili plaćanje na događaju

Maloletna lica moraju dostaviti pismenu saglasnost roditelja.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service