PŘIHLÁŠKA :: REGISTRATION FORM

Plzeň 2015, o.p.s. a HESTIA – Národní dobrovolnické centrum

Vás zvou na mezinárodní konferenci
DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE – Kulturu vytváříme společně,
kterou pořádají v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

ve dnech 18. a 19. září 2015

Dálší informace najdete na www.plzen2015.cz/cs/akce/konference-dobrovolnictvi-v-kulture

Místo konání:
KREATIVNÍ ZÓNA DEPO 2015, Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Pilsen 2015, o.p.s. and HESTIA – National volunteer centre

kindly invite you to the international conference
VOLUNTEERING IN THE FIELD OF CULTURE – Culture we create together,
on the occasion of the project Pilsen - European Capital of Culture 2015

on September, 18th and 19th 2015

For further information please see www.plzen2015.cz

Venue:
DEPO2015 Creative Zone, Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question