แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID-19
ขอแจ้งไปยังผู้ทำแบบทดสอบ

หากดาวน์โหลดเกียรติบัตรไม่ได้ รบกวนลองเปิดในคอมพิวเตอร์หรือบันทึกไปที่ไดร์ก่อน แล้วจึงดาวน์โหลด จากที่ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นเฉพาะโทรศัพท์บางเครื่องเท่านั้นครับ

หากทำข้อสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ข้อสอบจะมีสำเนาทั้งหมด 5 ชุด 1-2-3-4-5หากครั้งแรกสอบ ชุด 1 ไม่ผ่านรบกวนครั้งต่อไปสอบ 2-3-4-5 ครับ

ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบได้เป็นไฟล์รูปภาพ >> https://forms.gle/SkqtSaqbjZuu5pZx5 (อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ)
1. ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบได้เป็นไฟล์ PDF >> https://forms.gle/aowumHiXtZTTNRwb9 (หนาแน่น)
2. ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบได้เป็นไฟล์ PDF >> https://forms.gle/ARHTEddwUJHkN1m28
3.ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบได้เป็นไฟล์ PDF >> https://forms.gle/BmueJGTNRsJNPyMX6
4.ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบได้เป็นไฟล์ PDF >> https://forms.gle/KVZxJveKWcfueMw36
5.ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบได้เป็นไฟล์ PDF >> https://forms.gle/PL8eNToLixNM5oUw6
ขอสวงสิทธิ์ในการส่งเกียรติบัตรในกรณีระบบมีปัญหานะครับ

จัดทำโดยโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy