Formulari inscripció curs 2017/2018 EtcA
Nom i cognoms *
Your answer
Nom i cognoms del pare/mare/tutor (si l'alumne és menor d'edat)
Your answer
DNI/ Passaport de l'alumne (o del pare/mare/tutor si es tracta d'un menor) *
Your answer
Professió/ Situació laboral/ Estudis: *
Your answer
Correu electrònic de contacte: *
Your answer
Data de naixement: *
MM
/
DD
/
YYYY
Telèfons de contacte *
Your answer
Adreça postal: *
Your answer
Població *
Your answer
Codi postal *
Your answer
Altres dades:
Your answer
Curs al que es matricula: (assenyaleu el que pertoqui) *
Required
Documentació a aportar per l'alumne
- Fotocòpia del DNI (o del pare/mare/tutor em cas de tractar-se d'un menor).
- Fotocòpia del número de compte.
- Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparenta, si s'escau.
- Certificat que acrediti la situació d'estudiant (majors de 18 anys) o de persona en atur (majors de 10 anys), si s'escau.
- Fotografia de l'alumne (alumnes d'Estudis Professionals de Teatre).

AVISOS IMPORTANTS:
Els pagaments es realitzaran per domiciliació bancària durant els 5 primers dies de cada mes. El retorn d'un rebut bancari suposarà fer-se càrrec de les despeses de devolució. En el mes d'octubre es pagarà la matrícula i la primera mensualitat. Els cursos comencen el 2 d’octubre i finalitzen la tercera setmana de juny. El preu del curs és anual, tot i passar-se els rebuts mensualment per facilitar el seu pagament. És per aquest motiu que, un cop ocupada una plaça, la quota es pagarà fins al mes de juny, encara que l’alumne es doni de baixa de l’activitat.

Seran períodes no lectius els compresos entre el 23 de desembre de 2017 i el 7 de gener de 2018 i entre el 24 de març i el 2 d’abril de 2018. Se seguirà el calendari festiu de la localitat d’Amposta. L' activitat de l'EtcA i l'ATCTE tenen una assegurança de Responsabilitat Civil. L’ alumne es compromet a seguir totes les indicacions del professor/a durant les sessions i està d’acord en que l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta i l'ATCTE no es farà responsable en cas d’accident, de les lesions que puguin afectar a aquest/a, com a conseqüència de la pràctica de qualsevol de les seves activitats. L’Escola de Teatre i Circ d’Amposta recomana als alumnes disposar d’una assegurança mèdica pròpia i, en cas de patir alguna lesió, ho comuniquen al professor/a.

Política de privacitat
La informació que faciliteu quedarà desada en un fitxer automatitzat propietat de l'Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA). En compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal proporcionades es recullen en fitxers automatitzats sota la responsabilitat de l'Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA). Les dades lliurades s'empraran exclusivament per dur a terme el procés de matriculació, el cobrament dels diferents rebuts, el seguiment docent de l'alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzi l'Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA). En compliment del que regula la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la matrícula autoritzarà que l'alumnat pugui ser fotografiat en les activitats que organitzi l'Escola de Teatre i Circ d’ Amposta (EtcA) i que aquestes imatges puguin ser publicades al web o a la memòria d'activitats de l'Escola de Teatre d’Amposta (EtcA).
L'enviament d'aquest formulari implica que s'ha llegit i es dóna consentiment al que en ell es detalla *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms