ZOOM Praktyków Partycypacji - zgłoszenie udziału w sesjach
Szczegółowe opisy wszystkich sesji znajdziesz na stronie https://partycypacjaobywatelska.pl/forum/aktualnosci/zoom-praktykow-partycypacji/
ZAZNACZ, W KTÓRYCH SESJACH CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
SESJA: Czy warto umierać za budżet obywatelski? O lekcjach wyniesionych z czasów pandemii i dwóch lat obowiązywania przepisów ustawowych o BO *
8 czerwca (poniedziałek), godz. 15-17
SESJA: Dlaczego słowo warsztat odstrasza, czyli jak skutecznie zapraszać do partycypacji *
9 czerwca (wtorek), godz. 10-11.30
SESJA: Ramy dialogu. Regulaminy konsultacji w polskich miastach *
15 czerwca (poniedziałek), godz. 15-17
SESJA: Przerwa kawowa, czyli różne (i luźne) praktyków rozmowy *
16 czerwca (wtorek), godz. 16-17.30
SESJA: Partycypacja w czasach zarazy – przykłady działań włączających mieszkańców we współdecydowanie w czasach izolacji *
23 czerwca (wtorek), godz. 13-15
ZOSTAW NAM SWOJE DANE
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Wpisz adres, z którego na co dzień korzystasz, bo właśnie tam prześlemy zaproszenie na wybrane przez Ciebie sesje :)
Instytucja/organizacja/firma
Uzupełnij, jeśli Cię dotyczy
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z rejestracją na sesje ZOOM-u Praktyków Partycypacji organizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy informujemy, iż Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany poniżej.

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie (Plac Zamkowy 10) wraz z Fundacją im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie (ul. Sapieżyńska 10) i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich prowadzi program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „Program”).

Ww. podmioty są współadministratorami w rozumieniu art. 26 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”) w stosunku do wszelkich danych osobowych związanych z realizacją Programu. Oznacza to, że wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Podmioty te dalej będą zwane łącznie „Współadministratorami”.

Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych: RODO@aktywniobywatele.org.pl.

Ponadto, poniżej zamieszczone są dane kontaktowe każdego ze Współadministratorów:

- Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” – dane kontaktowe: stocznia@stocznia.org.pl,
- Fundacja im. Stefana Batorego – dane kontaktowe: RODO@batory.org.pl,
- Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich – dane kontaktowe: faoo@faoo.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w sesjach organizowanych w ramach ZOOM-u Praktyków Partycypacji, a także w celu kontaktowania się z Tobą w tej sprawie oraz w celach dokumentacyjnym i archiwizacyjnym związanych z realizacją Programu (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów w postaci realizacji Programu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)) i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia Ci uczestnictwa w sesjach organizowanych w ramach ZOOM-u Praktyków Partycypacji.

Współadministratorzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów ich gromadzenia, tj. przez okres potrzebny do organizacji sesji w ramach ZOOM-u Praktyków Partycypacji i odpowiedniej ich archiwizacji/dokumentacji. Dane osobowe są udostępniane sobie nawzajem przez Współadministratorów w ramach wspólnej realizacji Programu.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne współpracujące z administratorem, w tym podmioty realizujące Program (w szczególności pozostali członkowie konsorcjum realizującego Program), Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające programami ze środków EOG, przedstawiciele Państw-Darczyńców oraz podmioty, które świadczą usługi wsparcia informatycznego. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Ci również skarga do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych. Współadministratorzy zawarli porozumienie, na mocy którego określili zakres swojej odpowiedzialności w stosunku do obowiązków wynikających z RODO. To zasadnicza treść tych uzgodnień: każdy administrator jest odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną danych osobowych w zakresie części Programu, do której wykonywania jest zobowiązany na podstawie umowy z innymi administratorami. Niezależnie od powyższych uzgodnień możesz wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.
NEWSLETTER O PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ. Jeśli jeszcze się nie zapisałaś/eś, możesz to zrobić teraz - zaznaczając poniższą zgodę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z wysyłką newslettera zespołu partycypacji obywatelskiej Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia (dalej: Fundacja Stocznia) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie (00-277) przy pl. Zamkowym 10. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Celem przetwarzania danych osobowych jest przekazanie informacji o partycypacji obywatelskiej, w tym o nowościach na portalu partycypacjaobywatelska.pl oraz ciekawych działaniach dotyczących procesów partycypacyjnych w Polsce i na świecie. Dane będą przechowywane w systemie CRM Fundacji Stocznia, dopóki będzie ona realizować przedsięwzięcia kierowane do praktyków i praktyczek partycypacji. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza UE). Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Fundacji Stocznia na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do nich, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Chęć skorzystania z tych praw prosimy kierować na adres stocznia@stocznia.org.pl. W przypadku podejrzenia naruszenia praw można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Stocznia. Report Abuse