33-dniowe rekolekcje przygotowujące do Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort – w BRZEGU
MIEJSCE REKOLEKCJI:
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu, ul.Ks. K. Makarskiego 49

ZAPISY:
do 15 marca 2020 r.

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI:
Niedziela, 15 marca 2020 r.
> Konferencja "33 DNI - droga do świętości"
(wprowadzenie do 33-dniowych przygotowań głosi Anna Kozikowska - animator WDNM, autorka Przewodnika formacyjnego dla kandydatów na duchowych niewolników Maryi "33 DNI Ad Iesum Per Mariam…")

AKT OFIAROWANIA:
Niedziela Miłosierdzia Bożego, 19 KWIETNIA 2020 r.

PROGRAM: "33 DNI * Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję" - Przygotowanie do Aktu Ofiarowania wg wskazań św.Ludwika Marii Grignion de Montfort z nabożeństwami pokutnymi, przeżywane we wspólnocie kandydatów na duchowych niewolników Maryi:

> Inauguracja 33-dniowych przygotowań: Msza św. wotywna o Duchu Świętym w intencji uczestników rekolekcji
> 4 spotkania (Msza św.+adoracja+konferencja rekolekcyjna) raz w tygodniu w Niedziele
> Przygotowanie do Spowiedzi Generalnej (dla osób chętnych)
> 2 nabożeństwa pokutne (przebłaganie za grzechy oraz Droga Krzyżowa wg bł.A.K.Emmerich)
> MSZA ŚW. z uroczystym AKTEM OFIAROWANIA w Świętą Niewolę Miłości
Szczegółowy harmonogram spotkań przesyłamy drogą mailową wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w rekolekcjach.

OPIEKUN DUCHOWY REKOLEKCJI:
Ks. Marcin Czerepak (Proboszcz)

REKOLEKCJE ORGANIZUJE i ANIMUJE:
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM
Animatorzy: Ania i Zbyszek Kozikowscy
(niewolnicyzmilosci.pl; pomaranczki.com)
kontakt: 33dni.rekolekcje@gmail.com

TRYB REKOLEKCJI:
- Uczestnicy w łączności duchowej w Polsce
(składają ofiarę rekolekcyjną 65 zł/osobę przeznaczoną na organizację rekolekcji wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów rekolekcyjnych pocztą kurierską, dodatkowo otrzymują zapis audio ze spotkań i konferencji oraz szczegółowe wskazania dotyczące składania Aktu w wybranym przez siebie miejscu sakralnym. Zachęcamy te osoby, aby przyjechały na 2 ostatnie dni, aby wziąć udział w nabożeństwach pokutnych)
- Uczestnicy w łączności duchowej za granicą
(składają ofiarę rekolekcyjną 95 zł/osobę przeznaczoną na organizację rekolekcji wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów rekolekcyjnych zagraniczną przesyłką poleconą, dodatkowo otrzymują zapis audio ze spotkań i konferencji oraz szczegółowe wskazania dotyczące składania Aktu w wybranym przez siebie miejscu sakralnym)

MATERIAŁY REKOLEKCYJNE:
Każdy uczestnik rekolekcji - kandydat na duchowego niewolnika Maryi - otrzymuje od nas wszelkie niezbędne materiały do odprawienia swoich rekolekcji, w tym osobisty Przewodnik "33 dni AD IESUM PER MARIAM" (podręcznik formacyjny i modlitewnik) oraz łańcuszek duchowego niewolnika Maryi (znak zewnętrzny doskonałego nabożeństwa do NMP)
Dodatkowo otrzymuje materiały związane z treściami rekolekcyjnymi oraz przygotowaniem do Spowiedzi Generalnej;
Każdy uczestnik rekolekcji, który złoży z nami swój Akt Ofiarowania we wspólnocie, w Brzegu otrzyma m.in. imienny certyfikat duchowego niewolnika Maryi oraz akt pamiątkowy.

Zapis audio konferencji rekolekcyjnych oraz pozostałe materiały rekolekcyjne będą przesłane uczestnikom w łączności duchowej na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.

UWAGA! Osoby zgłaszające się na 33-dniowe rekolekcje zwykle posiadają "Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP" św.Ludwika Grignion de Montfort, dlatego nie jest on włączony w skład materiałów rekolekcyjnych. Każdy z uczestników powinien posiadać i czytać "Traktat...". Można go nabyć na pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym (koszt: 10 zł) lub otrzymać wraz z materiałami rekolekcyjnymi pocztą (wtedy należy zaznaczyć to w poniższym formularzu i złożyć wyższą ofiarę rekolekcyjną przynajmniej o 10 zł).

OFIARA REKOLEKCYJNA (osoby składające lub odnawiające Akt):
40 zł (materiały rekolekcyjne są odebrane osobiście w Brzegu)
lub
65 zł (materiały rekolekcyjne są przesyłane pocztą kurierską w Polsce)
lub
95 zł (materiały rekolekcyjne są przesyłane pocztą poleconą za granicę)

Niewolnicy Maryi, którzy odprawiali wcześniej rekolekcje organizowane i animowane przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi, a teraz zapisują się po raz kolejny, by przygotować się do odnowienia swojego Aktu Oddania, składają ofiarę na organizację rekolekcji w dobrowolnej wysokości.
Złożenie ofiary jest potwierdzeniem chęci uczestnictwa w rekolekcjach.

DANE DO PRZELEWU/WPŁATY OFIARY:
Odbiorca: Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
Tytułem: Ofiara, Rekolekcje BRZEG (podać: imię i nazwisko) - prosimy nie dopisywać nic więcej w tytule przelewu

ZGŁOSZENIE (poniższy formularz):
Wypełnia osobiście każdy zgłaszający się na rekolekcje.
Potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje przesyłamy po otrzymaniu ofiary na cele organizacji rekolekcji.
"Regulamin rekolekcji" oraz "Klauzula Informacyjna" zamieszczone na stronie Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi: niewolnicyzmilosci.pl

DANE KONTAKTOWE:
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres mailowy *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Będę uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych przez Wspólnotę DNM: *
Będę uczestniczyć w rekolekcjach, aby: *
Wezmę udział w rekolekcjach w trybie: *
Proszę przesłać "Traktat..." św.Ludwika wraz z moimi materiałami rekolekcyjnymi (złożę wyższą ofiarę rekolekcyjną)
Adres dostarczenia materiałów rekolekcyjnych (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
Your answer
Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Rekolekcji oraz Klauzuli informacyjnej *
Required
Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym Zgłoszeniu przekazanym w celu uczestnictwa w 33 – dniowych rekolekcjach AD IESUM PER MARIAM, animowanych przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi („WDNM”) w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu, ul. Ks. K. Makarskiego 49 - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy