แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
งานวินัยและพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์  ความคิดเห็นที่ได้รับจากทุกท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรม โดยเลือกข้อความที่ตรงความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 สำเร็จการศึกษาจากคณะ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy