การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (สำหรับผู้ปกครอง) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นด้านกระบวนการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy