Zgłoszenie udziału W Rajdzie Motocykli Zabytkowych „Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat” odbywającym się w Nałęczowie w dniach 22-24 maja 2015 roku

Udział w imprezie należy zgłosić Organizatorowi, nie późnej niż do 17 maja 2015 roku.
Zgłoszenie dotyczy wyłącznie pojazdu opisanego w zgłoszeniu. Przyjazd na motocyklu innym niż zgłoszony (spełniającym kryteria regulaminowe) nie gwarantuje udziału w imprezie. Jeśli zgłaszający ma możliwość przyjazdu na różnych pojazdach spełniających wymagania regulaminowe powinien zgłosić każdy pojazd oddzielnie.
Akceptacja lub odmowa uczestnictwa zostanie potwierdzona, w ciągu 14 dni, odpowiedzią na „zgłoszenie udziału”. Do uczestnictwa w Rajdzie dopuszczone zostaną osoby spełniające warunki Regulaminu Rajdu, które otrzymają potwierdzenie zaproszenia do uczestnictwa na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Rajdu zamieszczonym na stronie http://rajdlubelski.pl/docs/REGULAMIN2015.pdf i jego akceptacją.
UWAGA! W dniu 22.05.2015 należy zgłosić się osobiście dokumentem tożsamości do biura Organizatora w celu potwierdzenia danych, podpisania formularza rejestracji, uiszczenia opłaty wpisowej oraz podpisania oświadczenia zamieszczonego poniżej.

  UWAGA! Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach internatu Zespołu szkół im. Chmielewskiego. Na terenie bazy Rajdu nie ma możliwości rozbicia namiotu.

  Dane uczestnika - kierowca

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informacje o motocyklu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dane uczestnika - pilot

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dane uczestnika - pilot

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  OŚWIADCZENIE Uczestnika 4 Rajdu Motocykli Zabytkowych „Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat”, Nałęczów 22-24 maja 2015 r.

  Ja niżej podpisany uczestnik Rajdu oświadczam, że: 1. Zapoznałem się ze wszystkimi ustaleniami Regulaminu Rajdu oraz zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania, 2. Jestem świadom osobistej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane innym uczestnikom Rajdu lub osobom trzecim w związku z użytkowaniem przez mnie pojazdu uczestniczącego w Rajdzie, 3. Jestem świadom osobistej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na mieniu wykorzystywanym przeze mnie w bazie rajdu, w tym w pomieszczeniach socjalnych – nocleg i posiłki, 4. Pozostawiając swój pojazd we wskazanym przez Organizatora Rajdu Parku Maszyn, czynnym w wyznaczonych w Regulaminie godzinach, ponoszę pełną osobistą odpowiedzialność za staranne zabezpieczenie pojazdu przed ewent. szkodliwymi oddziaływaniami na inne pojazdy, mienie bazy oraz środowisko. 5. Pozostawiając swój pojazd gdziekolwiek poza wskazanym przez Organizatora Rajdu Parkiem Maszyn, ponoszę za niego pełną osobistą odpowiedzialność.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question