แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชา ออกแบบเว็บไซต์ ง 30223 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบมี 15 ข้อ 30 คะแนน ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว เวลา 20 นาที
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ชั้น *
เลขที่ *
Your answer
1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ โปรแกรม Dreamweaver *
2 points
2. ในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ เราใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อ *
2 points
3. Web page คือ *
2 points
4. Web site คือ *
2 points
5. Home page คือ *
2 points
6. Domain Name คือ *
2 points
7. WWW ย่อมาจากอะไร *
2 points
8. ในการสร้างเว็บด้วยโปรแกรม Dreamweaver สิ่งแรกที่ต้องทำคือ *
2 points
9. ก่อนลงมือสร้างเว็บ เราต้องกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ที่ส่วนใด *
2 points
10. ข้อใดถูกต้อง ในการบันทึกหน้าหลักของเว็บ *
2 points
11. Table Id คือ *
2 points
12. Cols คือ *
2 points
13. Border คือ *
2 points
14. Aligan คือ *
2 points
15. Brdr color คือ *
2 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service