แบบสำรวจความพึงพอใจ งานบริการเว็บไซต์ กฟผ.
คำชี้แจง
เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อปท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

อปท. ขอขอบพระคุณอย่างสูงในการร่วมมือครั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับและใช้สำหรับงานวิจัยเท่านั้น

แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วยประเด็นคำถามต่างๆ จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 2 ความคาดหวัง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่ได้รับ
ตอนที่ 3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเต็มเกี่ยวกับแบบสำรวจกรุณาติดต่อ IT Helpdesk เบอร์โทรศัพท์: 02-436-4599 อีเมล: ithelpdesk@egat.co.th

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms