แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการ สำหรับงานผู้ป่วยนอก
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน
1. ที่อยู่ปัจจุบัน: *
2.เพศ
*
3.อายุ....ปี
*
4.ท่านจบการศึกษาสูงสุด
*
5. ผู้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในครั้งนี้
*
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมาโรงพยาบาลของท่านในครั้งนี้
6. ทำไมท่านเลือกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
*
Required
7. ท่านได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่ท่านเป็น และวิธีการรักษาพยาบาลหรือไม่
*
8. ท่านได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา
*
9. ระยะเวลารอการตรวจเลือด ปัสสาวะและอื่น ๆ
10. ระยะเวลารอเอ็กซเรย์
ตอนที่ 3 ความรู้สึกของท่านต่อบริการพยาบาล ในครั้งนี้
พอใจมากที่สุด (5)
พอใจมาก (4)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจน้อย (2)
พอใจน้อยที่สุด (1)
ไม่พอใจ (0)
ไม่ได้รับการบริการ (-)
กิริยาของแพทย์
แพทย์สนใจฟังคำบอกเล่าอาการเจ็บป่วย
การตรวจร่างกายของแพทย์
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การซักประวัติและการเจ็บป่วยโดยพยาบาล
การดูแลให้ความช่วยเหลือจากพยาบาลด้วยความมีน้ำใจ
การตอบสนองอย่างรวดเร็วของพยาบาล เมื่อท่านต้องการความ ช่วยเหลือ
ท่านมีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สึกหรือความกังวลใจเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยกับพยาบาล
การให้ข้อมูล/คำแนะนำโดยพยาบาล
กิริยามารยาทของพยาบาล
การแนะนำประชาสัมพันธ์ในการใช้บริการ
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
ความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ
ความสะอาดของห้องส้วม
คุณภาพบริการโดยรวมทุกด้าน
Clear selection
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของท่านต่อบริการของโรงพยาบาล
ถ้าญาติหรือเพื่อนของท่านป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ท่านจะแนะนำให้มาโรงพยาบาลนี้ หรือไม่
*
ถ้าท่านป่วยจนต้องมารักษาที่โรงพยาบาลอีกและสามารถเลือกโรงพยาบาลอื่นได้ ท่านจะกลับมาโรงพยาบาลนี้หรืออีกไม่
*
ท่านเห็นว่าโรงพยาบาลควรจะปรับปรุงคุณภาพบริการอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับบริการที่ดี
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่านเป็นอย่างดีที่สุดในการมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลครั้งนี้ คือ
คำตอบของคุณ

ระยะเวลาที่ท่านมารับการตรวจตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงได้รับยาเป็นเวลา......ชั่วโมง.......นาที
Time
:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy