แบบสำรวจความรับผิดชอบต่อสังคม สภาพแวดล้อม และสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 (ชุดนิสิต)
การสำรวจนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนามาตรการต่างๆ ของคณะฯ ตามแผนการบริหาร และการดำเนินงาน ตามภารกิจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม
นิยาม
สุนทรียภาพ หมายถึง คุณค่าทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่สามารถรับรู้และรู้สึกได้
สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
(ความคิดเห็นในแบบสำรวจนี้ จะไม่มีผลต่อการวัดผลประเมินผลการเรียนของนิสิต)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms