Lapsevanema tagasiside Omanäoline EraHuvikoolile
Suur tänu, et leidsite aega tagasiside andmiseks.

Tagasiside on suureks abiks Omanäolise EraHuvikooli tegevuse nõrgemate ja tugevate külgede märkamiseks
ja juhendajatele kiidusõnade edastamiseks.

Ärge unustage lehe täitmise järel vajutada SUBMIT / SAADA ÄRA nuppu!

Mil määral olete üldiselt Omanäolise EraHuvikooli tegevusega rahul? *
Mil määral vastas Omanäolise EraHuvikooli teenindus Sinu ootustele? Kas see ületas sinu ootuseid? Jäi alla ootuste?
Ei ole üldse rahul
Olen väga rahul
Kui Omanäolise EraHuvikooli tegevus ületas teie ootusi või jäi neile alla, siis palun kirjeldage täpsemalt, milles see avaldus.
Your answer
Millised õppeained on Teile olulised? *
Required
Milliseid väärtusi Omanäoline EraHuvikool Teie lapse jaoks loob? *
Milliseid muutusi on vaja Teie arvates teha järgmiseks õppeaastaks õppekavas?
Omanäolise EraHuvikooli Õppekava on üleval kodulehel www.omanäoline.ee
Your answer
Mil määral olete rahul lapsevanema ja Omanäolise EraHuvikooli vahelise suhtlusega? *
Kas olete saanud kõikidele küsimustele vastused?
Ei ole üldse rahul
Olen väga rahul
Kui suur on tõenäosus, et Teie laps jätkab järgmisel õppeaastal Omanäolise Erahuvikooli ringides käimist? *
väga väike
väga suur
Kui suur on tõenäosus, et soovitate Omanäolise EraHuvikooli teenuseid teistele? *
väga väike
väga suur
Your answer
Kus kohas Teie laps osaleb Omanäolise EraHuvikooli kunsti-ja meisterdamisringides? *
Kui omanäoline on Teie lapse kunsti-ja meisterdamisringi juhendaja? *
tavaline
väga omanäoline
Kui kunsti- ja meisterdamisringi juhendaja tegevus ületas teie ootusi või jäi neile alla, siis palun kirjeldage täpsemalt, milles see avaldus?
Your answer
Kas olete nõus oma arvamuse avaldamisega EraHuvikooli Omanäoline kodulehe tagasiside leheküljel? *
Teie lapse ees- ja perekonna nimi?
Kodulehel tagaside avaldamisel kasutame ainult lapse eesnime.
Your answer
Teie ees- ja perekonnanimi?
Valikuliselt avaldame tagasiside tulemusi ka kooli kodulehel. Kommentaari avaldamisel kasutame ainult teie eesnime.
Your answer
Teie telefoninumber?
Täpsustavate küsimuste küsimiseks.
Your answer
Teie e-posti aadress?
Täpsustavate küsimuste küsimiseks ja vajadusel tagasiside andmiseks.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service