UNDERSÖKNING OM RENAL ANEMI
Inbjudan till att delta i en undersökning framtagen för att utvärdera vilka resurser som krävs för hantering av patienter med anemi vid kronisk njursvikt.
INTRODUKTION
Du är hjärtligt välkommen att delta i denna undersökning som tagits fram för att utvärdera vilka resurser som krävs för att hantera patienter med anemi vid kronisk njursvikt. Se nedan gällande undersökningens syfte samt för information om vem som genomför undersökningen och för vilket ändamål, hur resultaten kommer att användas samt varför vi kontaktar just dig.

VEM ANORDNAR OCH FINANSIERAR UNDERSÖKNINGEN?
Undersökningen är gjord på uppdrag av Astellas Pharma, ett läkemedelsföretag, och administreras och hanteras av Kommunikationsbyrån P&B Agency.

VAD ÄR SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN?
Syftet med undersökningen är att fastställa hur sjuksköterskor som arbetar inom njursjukvård hanterar anemi vid kronisk njursvikt. För att få insyn i rollen och ansvaret hos sjuksköterskorna som tar hand om patienter med kronisk njursvikt och anemi, samt upptäcka eventuella utmaningar i samband med vård av dessa patienter. Denna undersökning kommer att leda till värdefulla insikter och en ökad förståelse för rutinerna i samband med vård av dessa patienter. För att uppnå vårt mål, skulle vi vilja ställa några frågor om hur du behandlar och hanterar anemi vid kronisk njursvikt hos dina patienter idag.

VAD HÄNDER MED INFORMATIONEN SOM JAG LÄMNAR?
Kommunikationsbyrån P&B Agency kommer att samla in och analysera resultaten tillsammans med experter inom anemivård. Eftersom du lämnar uppgifterna anonymt, kommer din identitet att förbli okänd för alla som granskar resultaten.

VARFÖR HAR JAG VALTS UT?
Du har blivit rekommenderad att representera ditt land i egenskap av sjukvårdspersonal som aktivt jobbar med njursjukvård och som kan ge värdefulla insikter om nuvarande praxis. Om du inte har informationen som behövs för att svara på någon av frågorna, kan du bara gå vidare till nästa fråga.

VILKA ÄR RISKERNA ELLER NACKDELARNA MED ATT DELTA I UNDERSÖKNINGEN?
Det finns inga risker för dig förknippade med deltagandet i denna undersökning som endast går ut på att fylla i en enkät anonymt. Vi uppskattar att enkäten tar mellan 10 och 15 minuter att besvara.

KONTAKT VID FRÅGOR.
Om du har några frågor om denna undersökning är du välkommen att kontakta:
AnaemiaSurvey@PB2B.Agency
GDPR – den europeiska dataskyddsförordningen
Undersökningen följer GDPR:s regler och bestämmelser. Undersökningen är anonym och kommer inte att kopplas till någon personlig adress eller uppgiftslämnarens namn. Detta innebär att dina svar inte blir kopplade till dina personuppgifter eller ditt namn.
Jag samtycker härmed till att resultaten från mina svar i denna undersökning kan användas och lagras av er. *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy