Duathlon Mrocza 2019 - Dni Mroczy
Karta zawodnika - Duathlon Mrocza 2019.08.15
Email address *
Imię i Nazwisko zawodnika *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce zamieszkania *
Your answer
Opłata startowa 25 zł płatna na konto bankowe o numerze: 49 8144 0005 2004 0040 0130 0001 *
Required
Oświadczenie zawodnika biorącego udział w biegu *
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w wyścigu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.
Required
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.
Oświadczenie rodzica zawodnika biorącego udział w biegu *
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej w imprezie sportowej. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Required
Zgoda na wykorzystanie wizerunku zawodnika *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych, zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas imprezy sportowej DUATHLON MROCZA 2019 organizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, na stronie internetowej MGOKiR w Mroczy, profilach internetowych zarządzanych przez MGOKiR w Mroczy (Facebook) oraz w mediach w celu informacji i promocji MGOKiR w Mroczy.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy