แบบประเมินความพึงพอในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการทางสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
อาชีพ *
ท่านมารับบริการครั้งแรกใช่หรือไม่ *
ท่านรู้จักศูนย์การเรียนรู้ฯ (นวดแผนไทย) จากที่ใด *
ท่านสามารถเบิกค่ารักษาได้หรือไม่ *
วัตถุประสงค์ในการเข้ารับบริการ *
ประเภทการบริการที่ท่านเข้ารับบริการ *
จำนวนครั้งในการเข้ารับบริการ *
เหตุผลที่ท่านเข้ารับบริการ (สามารถเลือกได้หลายข้อ) *
Required
ท่านมีความพึงพอใจในทักษะฝีมือการนวดของพนักงานนวด อยู่ในระดับใด *
5 = มากที่สุด 1 = น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับใด *
5 = มากที่สุด 1 = น้อยที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับใด *
5 = มากที่สุด 1 = น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira. Report Abuse