WORKSHOP pre rodičov - KOMUNIKÁCIA

PROGRAM workshopu

16:00 - 17:15
- Komunikácia (základné informácie, formy a zmysel komunikácie)
- Vývin reči a sociálnych zručností u detí (príklady s videozáznamom)
- Základná a prirodzená stimulácia a podpora pre dieťa pri intaktnom vývine reči
- Problémy v oblasti komunikácie u detí s poruchou autistického spektra (PAS) - základne rozdiely pri deťoch s dysfáziou (NKS) a deťoch s PAS

17:15 - 17:30
Prestávka

17:30 - 18:45
- Formy komunikácie, možnosti alternatívnej komunikácie
- Možnosti intervencie a terapie pri rozvoji a podpore komunikácie u detí s PAS
- Základné zásady pri výuke komunikácie

Workshop sa uskutoční 26. októbra (pondelok) od 16. do 18:45 hodiny v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question