แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์งานพัสดุ
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์งานพัสดุ http://pasadu.bsru.ac.th มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์งานพัสดุ ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการครั้งต่อไป
แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ความพึงพอใจทางด้านการใช้งานเว็บไซต์งานพัสดุ
3. ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 สถานะ *
1.3 สังกัดหน่วยงาน
Your answer
1.4 ท่านใช้ Web Browser ชนิดใดมากที่สุดในการเข้าถึงสารสนเทศงานพัสดุ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms