DOTAZNÍK pre učiteľa 1. stupňa ZŠ s VJM
Úloha Štátneho pedagogického ústavu Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským sa rieši v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 196 zo dňa 17. 3. 2010 a s úlohou č. 22-4 z 22. porady vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 24. novembra 2011.
Dotazník je určený pre učiteľa 1. stupňa základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a poslúži aj pri obsahovej reforme vyučovacieho predmetu slovenský jazyk na 1. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Jeho prostredníctvom by sme chceli získať vybrané údaje o vyučovaní slovenského jazyka. V dotazníku sa nachádzajú otázky rôzneho typu. Pri niekoľkých otázkach očakávame konkrétne údaje, resp. vyjadrenie sa vo forme krátkych odpovedí. V závere vám poskytujeme širší priestor na prípadné ďalšie poznámky, názory, návrhy a pripomienky. Vaše osobné názory budú podkladom výlučne pre výskumné účely.

Prosíme, aby dotazník vyplnili predovšetkým učitelia, ktorí v školskom roku 2011/2012 učia slovenský jazyk, resp. v uplynulých troch školských rokoch učili uvedený učebný predmet v ročníkoch 1. stupňa základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.

PaedDr. Anita Halászová

Vysvetlivky a skratky:
SJ – slovenský jazyk
SJaSL – slovenský jazyk a slovenská literatúra
VJM – vyučovací jazyk maďarský
ŠVP - Štátny vzdelávací program
ZŠ – základná škola
roč. – ročník
šk. rok – školský rok
min. - minimum
max. - maximum
Údaje o respondentovi
1.1 Pohlavie *
1.2 Vek *
1.3 Dĺžka pedagogickej praxe *
1.4 Slovenský jazyk na 1. stupni ZŠ s VJM vyučujem *
1.5 SJ vyučujem v školskom roku 2011/2012 *
Vyznačte všetky ročníky, v ktorých v súčasnosti vyučujete SJ.
Required
1.6 Vzdelanie *
1.7 Získaná kvalifikácia *
Vyznačte všetky aprobácie, ktoré ste získali.
Required
1.8 Zvyšovanie kvalifikácie *
Vyznačte všetky dokončené.
Required
1.9 Kde a v akom jazykovom prostredí sa nachádza vaša škola? *
1.10 Ako sa zmenil, podľa vás, počet žiakov vo vašej škole za posledných päť rokov? *
2.1 Pociťujete potrebu ďalej sa vzdelávať? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service