Mini Match cruzee & micro scooter racing
cruzee and micro scooter match รายการแข่งขันพิเศษสำหรับนักซิ่งขาไถ และ พิเศษ!! ต้อนรับนักซิ่งสกูตเตอร์ด้วยโปรแกรมการแข่งขันใหม่ MICRO SCOOTER RACING จัดไป!! โปรแกรมการแข่งขัน MINI MATCH presented by Zpell@Future Park ชั้น G ห้องแอร์ แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 สงวนสิทธิเฉพาะจักรยาน Cruzee Bike และ Micro Scooter ในการสมัครเข้าร่วมแข่งขันและ ได้รับบัตรใช้สนาม cruze park 365 ซ้อมฟรีทุกวันเมื่อสมัครแข่งขัน พิเศษ!! นักแข่งที่สมัคร micro scooter racing รับไปเลย bottle holder คนละ 1 อัน

อัตราค่าสมัครเข้าแข่งขัน (สมัครภายในวันที่ 4-15 กรกฎาคม)
1. นักแข่งแรกเข้า ค่าสมัคร 490 บาท ได้รับเสื้อแข่ง zpell และป้ายชื่อ
2. มี ZPELL RACING KIT (เสื้อแข่งสีดำและป้ายชื่อ) เรียบร้อยแล้ว ค่าสมัคร 390 บาท

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดประเภท โดย 1 แบบฟอร์มสามารถสมัครได้ 1 ประเภทการแข่งขัน หากต้องการสมัครมากกว่า 1 ประเภท ผู้สมัครต้องทำการกรอกแบบสมัครเพิ่มอีกครั้งตามจำนวนประเภทที่ต้องการ และเลือกอัตราค่าสมัคร ลงทะเบียนเพิ่มประเภทการแข่งขัน 200 บาท /

ขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขัน
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ https://goo.gl/aGBCWT
2. ทีมงานจะส่ง E-MAIl คอนเฟิร์มสถานะและรายละเอียดการชำระค่าสมัคร ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 12 ชั่วโมง
3. เมื่อได้รับอีเมล์คอนเฟิร์มจากทีมงาน (อีเมล์ทีมงาน cruzee.crew@gmail.com) กรุณาชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้ 1.สำเนาสูติบัตรของนักแข่ง 2. ภาพรถจักรยาน/สกูตเตอร์ ที่ใช้แข่ง 3.สลิปชำระค่าสมัคร // ส่งกลับมาภายใน 24 ชั่วโมง ทางอีเมล์เท่านั้น
4. เมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว นักแข่งจะได้รับข้อความยืนยันรายงานตัว ส่งทางอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมบัตรผ่านสำหรับเข้าใช้สนามซ้อม cruze park 365

--------------------------------------------------------

The special program MINI MATCH cruzee & micro scooter racing presented by Zpell@Future Park The New experiences racing on July 30, 2017 (Racing Time 13.00 - 16.30 pm.) at cruze park 365 on G floor Zpell@Future Park. MINI MATCH Exclusively for Cruzee bike and Micro Scooter for registration in the competition to win the trophies. We accepted only online registration. All register will receive ALLOWED CARD for waive fee ground to practice at cruze park 365 throughout July, 2017 SPECIAL! Get free bottle holder for micro scooter racer

MINI MATCH REGISTRATION FEE (Early Bird 4-15 July 2017)
1. THE NEWCOMMER NEED ZPELL New comer 490 baht (the package RACING KIT include 1 zpell t-shirt and bike/scooter name tag)
2.HAD ZPELL RACING KIT fee 390 ThB. Owned RACING KIT Zpell tshirt and already got the bike/scooter tag


NOTE : One submit for one program. For add more racing program. Please submit more registration and select **Add more program. registration fee 200 ThB.**

Registration Steps (Please read more carefully before registration)
1. Fill your personal data and please fill in the form by yourself. registration click https://goo.gl/aGBCWT
2. After you've registered , Status confirmed and payment information will be sent via email with 12 hours.
3. When you had received **E-MAIL CONFIRMED YOUR STATUS AND PAYMENT CHANNEL** from cruzee game keeper (cruzee.crew@gmail.com) To complete registration. Please make your payment within 24 hours and send 1)PAYMENT SLIP 2)CERTIFICATE OF BIRTH 3)IMAGE OF YOUR CRUZEE BIKE OR MICRO SCOOTER // Please reply by E-MAIL ONLY.
4. After send your documents via E-MAIL reply. We'll update your status within 24 hr. via E-MAIL and attached ALLOWED CARD for waive fee ground to practice at cruze park 365 throughout July, 2017

--------------------------------------------------------
PROGRAMS OVERVIEW
RACING PROGRAM 4 รุ่น ดั่งต่อไปนี้ รุ่นละ 4 ถ้วยรางวัล
(5 RACING PROGRAMS WITH 4 TROPHIES PER PROGRAM)

CRUZEE BIKE RACING
cruze-a (18 m - 2.6 y with 1 parent) quota 25 คน racing 13.00
cruze-b (2.7 - 3.3 y) quota 25 คน racing 13.00
----- FREE TIME / HALF-TIME BREAK เบรกพักใช้สนามฟรี 14.00 - 14.50 -----
MICRO SCOOTER RACING
micro-a (2.0 - 3.0 y) quota 25 คน racing 15.00
micro-b (3.1 - 4.0 y) quota 25 คน racing 15.00

--------------------------------------------------------
หากมีสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขัน หรือการลงทะเบียนแข่งขัน กรุณาติดต่อ official line : @cruzeekidz กดแอดไลน์อัตโนมัติ http://line.me/ti/p/%40cruzeekidz
For foreign cyclist who interested to join our tournament or have any questions. Please contact our Cruzee Game Keeper if you have further enquiries, we will be happy to assist you. Contact Us via official line : @cruzeekidz or automatic add http://line.me/ti/p/%40cruzeekidz

สงวนสิทธิในการคืนเงินค่าสมัครรทุกกรณี
*** REGISTRATION FEE IS NON-REFUNDABLE**

MINI MATCH presented by zpell@future park RACING ON 30 JULY 2017
กรุณาอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนสมัครแข่งขัน ทุกภาพสามารถซูมเพื่อศึกษารายละเอียดได้ หากไม่มั่นใจหรือติดปัญหาในการสมัครกรุณาติดต่อ official line : @cruzeekidz โดยด่วน กดแอดไลน์อัตโนมัติ http://line.me/ti/p/%40cruzeekidz ทีม Cruzee Games Keeper พร้อมดูแลนักแข่ง KCC TOURNAMENT ทุกท่าน

Please read more carefully before registration.Contact our Cruzee Game Keeper if you have further enquiries, we will be happy to assist you.

ZPELL RACING KIT
กำหนดให้โปรแกรมการแข่งขันแบบมาตรฐาน KCC TOURNAMENT ที่จัดขึ้นที่สนาม cruze park 365 at Zpell@Future Park จะต้องใช้เซตนักแข่ง เสื้อและป้ายชื่อหน้ารถธีม Mystery Zpell Art โดยนักแข่งที่มีป้ายชื่อ+เสื้อแล้ว จะต้องมาเช็คอินตามเวลาที่กำหนด เพื่อจับฉลากรอบคัดตัวของนักแข่งในรุ่นที่สมัครแข่งขัน ** นักแข่งที่มีป้าย Mystery Zpell Art แล้ว กรุณาลอกสติกเกอร์รอบคัดตัวของงานแข่งครั้งก่อนออกได้เลยก่อนเข้าเช็คอิน**

All racing programs at cruze park 365 presented by Zpell@Future Park must wear Zpell Racing-T and had Mystery Zpell Bike Tag. If you had racing kit already. Please come to check-in on schedule time for split racing line by yourself.

MINI MATCH REGISTRATION FEE / อัตราค่าสมัครเข้าแข่งขัน
ACCEPT CONDITIONS AND AGREEMENT
นักแข่งมีความเต็มใจยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนกฎ กติกา มารยาท ในการใช้สนามกิจกรรมและการแข่งขัน รวมไปถึง การยินยอมสิทธิความเป็นเจ้าของร่วมระหว่าง "สถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน และบุคคลที่ปรากฎในภาพถ่าย" "ของภาพถ่ายบุคคลภายในงานกิจกรรม ที่ถ่ายโดยกล้องของทีมผู้จัด" โดยทีมผู้จัดงานสามารถนำภาพที่ได้ ไปใช้ในสื่อสารทางการพาณิชย์และทางการตลาด โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งภาพถ่ายนั้นๆได้ ถือเป็นลิขสิทธิร่วมกันที่สามารถนำออกเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อบุคคลที่ปรากฎในภาพ // The Cyclists hereby accept all KCC CONDITIONS AND AGREEMENT and give permission to Micro Scooter Thailand , cruzeekidz and Babie Bikes to publish on social network such as facebook, Line, youtube and etc.
Required
REGISTRATION AND READ MORE CAREFULLY
ในการลงทะเบียนกรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครให้เข้าใจ และกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง เงื่อนไขตลอดจนข้อกำหนดต่างๆได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน ถือว่ารับทราบและเข้าใจตรงกัน ทีมงานขอสงวนสิทธิการตัดสิทธิลงแข่ง ในกรณีตรวจพบการผิดเงื่อนไขของนักแข่งทุกกรณี ตลอดจนการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนถือว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

Before registering, please content our Policy. Breaches will be disqualified and Please note that "Registration fee is non-refundable. Also remember that some details are subject to change before race week.

PLEASE GET READY FOR REGISTRATION
Your personal information will be kept strictly confidential.
Nick Name / ชื่อเล่นนักแข่ง
ชื่อเล่นภาษาอังกฤษและภาษาไทย เช่น วินเนอร์ / Winner ( fill nick name in Thai and Eng for example วินเนอร์ / Winner)
Your answer
Ages on RACING DAY / อายุ ณ วันแข่ง
"กรุณาระบุ อายุ ณ วันแข่ง / อายุของนักแข่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2017" อย่างละเอียด เช่น 1 ปี 2 เดือน 20 วัน (Ages on Racing day etc. 1y 2m 20d ) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการคำนวนอายุ ณ วันแข่งได้ที่ https://appsto.re/th/cS8bY.i
Your answer
Birthday / วัน เดือน ปี เกิด ของนักแข่ง
โปรดระบุวันเกิดตามสูติบัตร โดยระบุปีแบบคริสต์ศักราช (Fill Birthday as same as your Certificate of Birth)
MM
/
DD
/
YYYY
Phone No. / หมายเลขโทรศัพท์
โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ (cell phone no. to contact)
Your answer
E-Mail Address
โปรดกรอก E-Mail ที่ใช้งานจริง ทั้งนี้เอกสารคอนเฟิร์มการสมัครแข่งขันจะส่งทางอีเมล์ที่ยื่นไว้เท่านั้น / Please fill you E-MAIL ADDRESS THAT **E-MAIL CONFIRMED FOR YOUR STATUS AND PAYMENT CHANNEL** will be send via E-MAIL ONLY.
Your answer
Facebook name
Your answer
Hometown / ภูมิลำเนาของนักแข่ง
Questions or Comments
ให้คำแนะนำ ติชม มอบกำลังใจแก่ทีมงานจัดกิจกรรม ฯลฯ หากเป็นคำถาม หรือหากมีสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขัน กรุณาติดต่อ official line : @cruzeekidz กดแอดไลน์อัตโนมัติ http://line.me/ti/p/%40cruzeekidz ทีม Cruzee Games Keeper บริการตอบกลับทุกข้อสงสัยด้วยความไวแสง แอดแล้วทักแชทมาได้เลย
Your answer
WHICH PROGRAM WOULD YOU LIKE TO JOIN?
เพื่อสนับสนุนสิทธิและความเสมอภาคของสตรี การแข่งขันจะเป็นแบบผสมไม่แยกนักแข่งชายและนักแข่งหญิง ขอความร่วมมือนักแข่งทุกคนเข้าลงทะเบียน CHECK-IN ก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที เพื่อจับฉลากเลือกรอบคัดตัวของท่าน ตลอดจนรับเสื้อแข่งและติดป้ายชื่อหน้ารถ และในเวลาแข่งขัน โปรดตั้งใจฟังเรียกคิวการแข่งขันของท่าน หากมาช้าจะไม่มีการแทรกรอบแข่งให้ทุกกรณี

MINI MATCH cruzee and micro scooter racing are for both boys and girls (mixed). All Cyclists must report themselves according to their check-in schedule and racing time.

Choose Your Racing Program / เลือกลงสมัครรายการแข่งขันที่สนใจ
TO COMPLETE REGISTRATION, PLEASE MAKE THE PAYMENT FEE WITHIN 24 Hr. AFTER THE REGISTRATION STATUS CONFIRMED.
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว **โปรดเช็ค inbox อีเมล์ของท่านภายใน 12 ชั่วโมงเพื่อรอรับ อีเมล์ตอบรับยืนยันสถานะเข้าแข่งขัน" อีเมล์ทีมงาน คือ cruzee.crew@gmail.com** เมื่อได้รับอีเมล์ตอบรับแล้ว กรุณาชำระค่าสมัครภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันชื่อนักแข่งในระบบ กำหนดให้ชำระค่าสมัครล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถชำระด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารที่กำหนด และส่ง 1.สลิปการชำระค่าสมัคร 2.ภาพรถที่ใช้แข่ง 3.สำเนาสูติบัตร กลับมาทางอีเมล์เพื่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ (ปล.กรุณาเช็คทั้ง inbox และ junk mail)

When finish registration ** PLESE CHECK YOUR E-MAIL INBOX WITHIN 12 HOURS** for received **E-MAIL CONFIRMED YOUR STATUS AND PAYMENT CHANNEL** from cruzee game keeper (cruzee.crew@gmail.com) To complete registration. Please make your payment within 24 hours and send 1)PAYMENT SLIP 2)CERTIFICATE OF BIRTH 3)IMAGE OF YOUR CRUZEE BIKE OR MICRO SCOOTER // Please reply by E-MAIL ONLY.

Finally. After send your documents via E-MAIL reply. We'll update your status within 24 hr. via E-MAIL and attached ALLOWED CARD for waive fee ground to practice at cruze park 365 throughout July, 2017

--------------------------------------------------
หากมีสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขัน หรือการลงทะเบียนแข่งขัน กรุณาติดต่อ official line : @cruzeekidz กดแอดไลน์อัตโนมัติ http://line.me/ti/p/%40cruzeekidz
For foreign cyclist who interested to join our tournament or have any questions. Please contact our Cruzee Game Keeper if you have further enquiries, we will be happy to assist you. Contact Us via official line : @cruzeekidz or automatic add http://line.me/ti/p/%40cruzeekidz

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms