แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form)
อีเมล์ Customer Service : cs@happyheregroup.com โทร. Hot Line : 08 9962 4565
ลงทะเบียนเบียนหลักสูตร / หัวข้อ (Register to Training Course/Topics)
กรุณาระบุ/เลือกหัวฝึกอบรมที่ท่านสนใจลงทะเบียน **please identify the training topics your selection
*
Your answer
วันที่จัดฝึกอบรม (Training Date) *
MM
/
DD
/
YYYY
จำนวนผู้เข้าอบรม (Amount of Participant) *
Your answer
ค่าอบรม (Training Price) **รวมค่าเอกสาร,ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง (เช้า-บ่าย) เรียบร้อยแล้ว *
Your answer
ใบเสร็จ / หัก ณ ที่จ่าย (Receipt/Whitholding tax) *
Required
ประเภทการลงทะเบียน (Registration Type)
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน (Register Information)
ชื่อบริษัท/องค์กร (Company Name)
Your answer
ประเภทธุรกิจ (Business Type)
Your answer
ที่อยู่ (Address) **สำหรับออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ *
Your answer
เลขประจำตัวนิติบุคคลผู้เสียภาษี (Tax ID)
Your answer
ชื่อผู้ประสานงาน (Coordinator name)
Your answer
ตำแหน่ง (Position)
Your answer
แผนก/ฝ่าย (Department)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Company Telephone No.) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone No.)
Your answer
อีเมล์ (E-Mail) *
Your answer
รายละเอียดผู้เข้าฝึกอบรม (Participants Details)
ลำดับ 1 ชื่อ-สกุลผู้เข้าอบรม (No. 1 name of participant)
Your answer
ตำแห่นง (Position) / แผนก,ฝ่าย (Department)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) / อีเมล์ (E-Mail)
Your answer
ลำดับที่ 2 ชื่อ-สกุลผู้เข้าอบรม (No. 2 name of participant)
Your answer
ตำแห่นง (Position) / แผนก,ฝ่าย (Department)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) / อีเมล์ (E-Mail)
Your answer
ลำดับที่ 3 ชื่อ-สกุลผู้เข้าอบรม (No. 3 name of participant)
Your answer
ตำแห่นง (Position) / แผนก,ฝ่าย (Department)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) / อีเมล์ (E-Mail)
Your answer
ลำดับที่ 4 ชื่อ-สกุลผู้เข้าอบรม (No. 4 name of participant)
Your answer
ตำแห่นง (Position) / แผนก,ฝ่าย (Department)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) / อีเมล์ (E-Mail)
Your answer
ลำดับที่ 5 ชื่อ-สกุลผู้เข้าอบรม (No. 5 name of participant)
Your answer
ตำแห่นง (Position) / แผนก,ฝ่าย (Department)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) / อีเมล์ (E-Mail)
Your answer
รายละเอียดในการชำระเงิน (Payment Method/Conditions)
กรุณาส่ง Pay-Slip โอนค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าฝึกอบรมที่อีเมล์ register@happyheregroup.com
**พร้อมระบุชื่อหลักสูตร/หัวข้อที่ท่านลงทะเบียน
**เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะตอบอีเมล์กลับเพื่อยืนยันการรับชำระค่าอบรมกับท่าน ภายใน 3 วันทำการภายหลังได้รับหลักฐานการชำระ

การชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี "บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด"
- ธนาคารกสิการไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาพาราไดซ์ พาร์ค เลขบัญชี 628-227-068-2
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาหนึ่งพัน เลขบัญชี 175-231-902-8

ที่อยู่สำหรับทำการหัก ณ ที่จ่าย :
บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555/197 หมู่บ้านเนอวานา พาร์ค สุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557052886

เงื่อนไขอื่นๆ :
1. บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการจัดฝึกอบรม 1 สัปดาห์ล่วงหน้า
2. กรณีที่เป็นสมาชิก รับส่วนลดตามสิทธิของท่านในแต่ละปี
3. กรณีที่ท่านไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ถือว่าท่านไม่ยืนยันการเข้าฝึกอบรม
4. กรณีที่ท่านสละสิทธิในการเข้าฝึกอบรม โดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคืนค่าอบรม
(ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ยกเลิกหรือเลื่อนจัดฝึกอบรม)
6. ผู้เข้าอบรมสามารถสลับที่นั่งของท่านให้กับบุคคลอื่นได้ โดยแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันดังกล่าวได้
7. กรณีบริษัทฯ เลื่อนจัดฝึกอบรม ทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อกับท่านโดยตรง ล่วงหน้า 1 สัปดาห์

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก/เลื่อนวันการจัดฝึกอบรมในรุ่นนั้นๆ กรณีที่จำนวนผู้เข้าอบรมน้อยเกินกว่า 8 ท่าน หรือในบางหัวข้อหลักสูตรขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติการจัดจาก Program Director

ยืนยันการลงทะเบียน (Registration Confirmation)
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms