Θερινό Σχολείο (Python)
Γλώσσα προγραμματισμού Python
Σύντομη περιγραφή: Θα γίνει παρουσίαση, εφαρμογή (hands on) και συζήτηση σχετικά με τη γλώσσα προγραμματισμού Python σε εισαγωγικό αλλά και προχωρημένο επίπεδο.
Η Python είναι σήμερα μια εξαιρετικά δημοφιλής και εύχρηστη γλώσσα προγραμματισμού με υποστήριξη από μια δραστήρια διεθνή κοινότητα. Η Python προβάλει ως ένα ισχυρό εργαλείο υπολογιστικής σκέψης και επιστημονικού προγραμματισμού, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να γραφεί εύκολα αποδοτικός κώδικας που επιλύει από απλά μέχρι σύνθετα επιστημονικά προβλήματα.

Oι εισηγήσεις απευθύνονται σε όλους τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε φοιτητές.

15 Ιουνίου 18:00-20:00 Εισαγωγή, Βασικές έννοιες, περιβάλλον Anaconda
22 Ιουνίου 18:00-20:00 Εκπόνηση εκπαιδευτικών και επιστημονικών εργασιών μέσω Python
29 Ιουνίου 18:00-20:00 Σύγχρονες εφαρμογές της Python: Ανάλυση μαθησιακών δεδομένων (learning analytics)

Υπεύθυνος/διδάσκων: Δημήτρης Τζήμας (Συντονιστής εκπ. έργου Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας) - blogs.sch.gr/dtzimas - detzimas@csd.auth.gr

Σε αυτήν τη φόρμα μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας για να σας σταλούν έγκαιρα οι οδηγίες, το πρόγραμμα και οι σύνδεσμοι παρακολούθησης.

Σημείωση: Για μαθητές/τριες να καταχωρηθούν μόνο τα στοιχεία (email, ονοματεπώνυμο) του γονέα/κηδεμόνα (αν συναινεί) και όχι των μαθητών.

Για τυχόν απορίες επικoινωνήστε στο: dtzimas@sch.gr και http://pektpe.xyz/

... και λίγο Zen of Python:
Beautiful is better than ugly.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Email address *
Ονοματεπώνυμο
Βαθμίδα Εκπαίδευσης *
Περιφερειακή Ενότητα *
Σχολική Μονάδα
Εκπαιδευτική ιδιότητα
Clear selection
Ειδικότητα (μόνο για τους εκπαιδευτικούς, π.χ. Πληροφορικής - ΠΕ86)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy