แบบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. หลักสูตร Restful API With PHP & MySQL รุ่นที่ 1
คำชี้แจง
แบบตอบรับมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 การเข้าพัก อาหาร และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบตามความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สำนักงาน กศน.จังหวัดที่ท่านสังกัด *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
ช่วงอายุ *
email *
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ *
ระดับการศึกษา *
สาขาวิชา *
ประเภทบุคลากร *
ตำแหน่ง *
ปี พ.ศ. ที่เข้าปฏิบัติงาน (ในตำแหน่งปัจจุบัน) *
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ *
เลือกได้ไม่เกิน 3 ข้อ
Required
ท่านมีความรู้และความถนัดเกี่ยวกับ ICT ด้านใดบ้าง *
เลือกได้ไม่เกิน 3 ข้อ
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงาน กศน.. Report Abuse