Jornada Tècnica - Materials utilitzables en construccions bioclimàtiques. Manresa, dissabte 9 de juny de 2012
<strong>PRESENTACIÓ</strong>

<p>Els habitatges són un reflex de la societat. Actualment, a les nostres latituds, les construccions d’edificis gasten molts més recursos energètics i materials dels que disposem. Com construir o recuperar habitatges de manera sostenible, pensant en criteris ecològics, és un repte pendent per a la nostra societat.</p>
<p>Des de l'Escola Agrària de Manresa pretenem fomentar una manera de construir habitatges i edificis més respectuosa amb el medi i sense el factor especulatiu.</p>
<p>Hem apostat per una jornada tècnica a l’abast de tothom, on poder conèixer què és el bioclimatisme, els punts crítics més importants per a l’estalvi energètic i poder aprofundir en l’elecció dels materials adequats a l’hora de dur a terme el nostre projecte.</p>

<strong>PROGRAMA</strong>

<table border=1>
<tr>
<td><p>Presentació de la jornada<br />
Sra. Glòria Colom, directora del Centre de Capacitació Agrària de Manresa del DAAM.<br />Sr. Josep Mateos, tècnic energies renovables i bioclimatisme.</p></td><td><br />9.30h</td>
</tr>
<tr>
<td><p>Bioclimatisme. A partir de diferents projectes construïts.<br />Sr. Josep Bunyesc, arquitecte.</p></td><td><br />10.00h</td>
</tr>
<tr>
<td><p>Comportament tècnic dels tancaments.<br />Sr. Jordi Corominas Tabares, arquitecte tècnic especialista amb simulació energètica d’edificis.</p></td><td>
11.30h</td>
</tr>
<tr>
<td><p>Pausa</p></td><td>12.30h</td>
</tr>
<tr>
<td><p>Aïllants naturals per construcció<br />Sres. Ivet/Mireia de l'empresa RMT, Recuperación de Materiales Textiles S.A.</p></td><td>
12.55h</td>
</tr>
<tr>
<td><p>Característiques físiques de les diferents tipologies de vidre.<br />- Com escollir un vidre adequat per cada tancament.<br />- Quin vidre necessito?<br />- Quin vidre em convé més?<br />Sr. Noe Mas, físic.</p></td><td>
13.55h</td>
</tr>
<tr>
<td>Fi de la Jornada</td><td>14.55h</td>
</tr>
</table>

<table><tr>
<td>
<strong>LLOC DE REALITZACIÓ</strong>
Fundació Universitària del Bages (FUB)
Av Universitària, 4-6
08242 - MANRESA
</td>
<td>
<strong>ORGANITZACIÓ</strong>
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

</td>
</tr></table>


<small>D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona.
</small>

DNI *
Your answer
NOM *
Your answer
PRIMER COGNOM *
Your answer
SEGON COGNOM *
Your answer
CORREU ELECTRONIC *
Your answer
SEXE
Your answer
DATA NAIXEMENT *
Your answer
EMPRESA
Your answer
DOMICILI *
Your answer
CODI POSTAL *
Your answer
LOCALITAT *
Your answer
COMARCA *
Your answer
TELÈFON *
Your answer
FAX
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service