Σύγκριση των χρωμοσωμάτων πρωτευόντων. Φυλογένεια πρωτευόντων
Ι. Εισαγωγή:

Οι κώδικες για τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού βρίσκονται στα χρωμοσώματα του οργανισμού. Οι ομοιότητες των χαρακτηριστικών στα μέλη ενός συγκεκριμένου είδους (π.χ. ανθρώπου) οφείλονται στην ταυτότητα της πληροφορίας που περιέχεται στα χρωμοσώματά τους.

Οι ομοιότητες μεταξύ των μελών διαφορετικών ειδών οφείλονται επίσης στις ομοιότητες της πληροφορίας στα χρωμοσώματά τους. Η σύγκριση των χρωμοσωμάτων είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιούνται για να καθορισθούν οι εξελικτικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών διαφορετικών ειδών. Οι οργανισμοί παίρνουν τα χρωμοσώματά τους από τους γονείς τους, και ακόμα και πιο πίσω, από τους προγόνους τους. Η θεωρία της εξέλιξης προβλέπει ότι δύο είδη που έχουν ένα πρόσφατο κοινό πρόγονο πρέπει να έχουν περισσότερο παρόμοια χρωμοσώματα από δύο είδη που έχουν διαχωριστεί παλαιότερα. Με άλλα λόγια, τα είδη που είναι πιο στενά συνδεδεμένα πρέπει να έχουν περισσότερα παρόμοια χρωμοσώματα.

Τα χρωμοσώματα δύο ειδών είναι δυνατόν να συγκριθούν άμεσα. Αυτό γίνεται με τον χρωματισμό (staining) και την φωτογράφηση του πυρήνα ενός κυττάρου ενός μέλους για κάθε ένα από τα δύο είδη και με την χρήση ενός μικροσκοπίου. Το σύνολο των χρωμοσωμάτων λέγεται καρυότυπος. Ένας καρυότυπος ενός ζώου, όπως π.χ. του ανθρώπου, έχει ένα ζεύγος από κάθε χρωμόσωμα (εκτός από τα αρσενικά που έχουν για φυλετικό ένα Χ και ένα Υ χρωμόσωμα). Κατά τη σύγκριση των χρωμοσωμάτων δύο ειδών, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλα τα χρωμοσώματα από το κύτταρο του οργανισμού. Αντ' αυτού, μόνο ένα από κάθε ζευγάρι χρωμοσωμάτων χρησιμοποιείται. Στην εξέταση των χρωμοσωμάτων περισσότερο μελετώνται, το μήκος του χρωμοσώματος, η θέση του κεντρομεριδίου και οι ζώνες χρώσης. Κατόπιν, αυτά τα χρωμοσωμικά μοτίβα από τα δύο είδη συγκρίνονται. Οι ομοιότητες και οι διαφορές τους σημειώνονται προσεκτικά.

Νωρίτερα αναφέρθηκε τα χαρακτηριστικά των οργανισμών καθορίζονται από τις πληροφορίες που περιέχονται στα χρωμοσώματα τους (που προέρχονται από τους προγόνους τους). Για να καθοριστεί πόσο στενά συνδεδεμένα είναι δύο είδη πρέπει να συγκριθούν όλα τα χαρακτηριστικά τους. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο παρόμοιοι στα χαρακτηριστικά τους με τους ουραγκουτάγκους , τους γορίλλες και τους χιμπατζήδες (οι μεγάλοι πίθηκοι). Εντούτοις, οι ουραγκουτάγκοι, οι χιμπατζήδες και οι γορίλλες φαίνονται περισσότερο κοντινά είδη. Επομένως, ο καθορισμός ποια είδη είναι στενά, ή πιό στενά συνδεδεμένα είναι δύσκολος. Ο προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των πολύ παρόμοιων οργανισμών, με την σύγκριση των χρωμοσωμάτων είναι πολύ χρήσιμος. Οι επιστήμονες που κάνουν τέτοιες συγκρίσεις καλούνται Εξελικτικοί Γενετιστές.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms