Dotazník k "spotrebe potravín a životnému štýlu"
Vážená pani, vážený pán,

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka.

Zámerom výskumného projektu je charakterizovať spotrebný potravinový kôš, stravovacie a iné životné návyky – ako jeden z ukazovateľov kvality životného štýlu – u obyvateľov SR ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Uplatňovanie zdravého životného štýlu má význam jednak pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť, nakoľko sa považuje za najúčinnejšie opatrenie v prevencii a liečbe závažných chronických neinfekčných chorôb. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli pre empirickú sondu do kvality životného štýlu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a to zo zorného uhla spotreby potravín, stravovacích a niektorých ďalších životných návykov v súvislosti s príjmom, statusom, sociálnym prostredím. Projekt má pilotný charakter. Realizuje sa s obyvateľmi Slovenskej republiky, ktorí už majú s danou témou autentické skúsenosti a svojimi odpoveďami môžu prispieť k odhaleniu rôznych aspektov, ktoré môžu ovplyvňovať dostupnosť kvality života.

Aby bolo možné dotazník vyhodnotiť aj z hľadiska jednotlivých zložiek potravy, posledná otázka v dotazníku je zameraná na váš 24 hodinový jedálny lístok t. j. čo ste počas jedného dňa – 24 hodín - zjedli a vypili. Tu je potrebné zaznamenať konkrétne názvy jedál, množstvo/objem jednotlivých jedál (v jednotkových mierach ako napr. dkg, dcl, .. .), čas a miesto stravovania, činnosť, ktorú ste pri konzumácii vykonávali. Aby ste túto otázku ľahko vyplnili, odporúčame vám ešte pred vyplňovaním dotazníka pripraviť si alebo premyslieť tento 24 hodinový lístok.

Prosíme vás o zaznamenanie pravdivých odpovedí a vopred ďakujeme za spoluprácu.

Výskumný tím Slovenskej siete proti chudobe.

1. Uveďte vaše pohlavie: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service