แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนา ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
การเงินมั่นคง ลงทุนมั่นใจ อนาคตสดใส วางใจสหกรณ์
เพศ
สังกัด
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
ไม่พอใจ
น้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
รูปแบบและเมนูในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
<b>สีพื้น</b>หลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
ด้านเนื้อหา
ไม่พอใจ
น้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ข้อมูลมีเพียงพอกับความต้องการ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service