แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนา ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
การเงินมั่นคง ลงทุนมั่นใจ อนาคตสดใส วางใจสหกรณ์
เพศ
Clear selection
สังกัด
Clear selection
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
ไม่พอใจ
น้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
รูปแบบและเมนูในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
Clear selection
ด้านเนื้อหา
ไม่พอใจ
น้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ข้อมูลมีเพียงพอกับความต้องการ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
Clear selection
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy