Enkät kring klubbens officiella träning våren 2019
Enkäten är uppdelad i tre delar, först allmänna frågor och sedan väljer du att svara på frågorna under det eller de vapenslag du utövar.
Avslutningsvis några övriga frågor till alla.

De flesta frågor kommer med svarsalternativ
samt utrymme att skriva fritt om där är något du vill tillägga.

Så, vad hade varit den optimala träningen för just dig?
Del 1 Allmänna frågor
1:1 För statistikens skull vill vi först veta ditt kön
1:2 Varför tränar du HEMA?
Du kan ange flera svar här.
1:3 Hur länge har du varit medlem?
1:4 Hur ofta tränar du i MHFS, sett till närmaste året?
1:5 Hur ofta vill du träna i MHFS, sett till kommande året?
1:6 Tränar du något annat utöver HEMA?
Om ja, ange gärna vad och hur ofta under Annat...
1:7 Har du eget vapen i form av stav, montante, långsvärd, enhandssvärd & bucklare eller lånar du?
Med lånar menar vi här att du fraktar vapnet till och från träningen själv. Ange under Annat... vilket/vilka vapenslag det gäller. Du kan ange flera svar här.
1:8 Har du egen skyddsutrustning?
Egen innefattar även om du har med dig skyddsutrustning som du lånat av någon annan.
1:9 Vilket/vilka vapenslag tränar du?
Du kan ange flera svar här.
Del 2:1 Jogo do Pau och Montante – huvudträning på måndagar
Officiella tränare Emil Andersson & Sebastian Woxell

Om du inte tränar något av dessa gå vidare till del 3.
2:1:1 Vad tycker du om måndag som träningsdag?
2:1:2 Vad tycker du om träningstiden 18-21?
Du kan ange flera svar här.
2:1:3 Vad tycker du om träningslokalen Österportskolans Gymnastiksal?
Du kan ange flera svar här.
2:1:4 Vad tycker du om längden på träningspasset?
2:1:5 Vad tycker du om tidsfördelningen mellan Jogo do Pau och Montante?
Du kan ange flera svar här.
2:1:6 Tycker du att där finns utrymme för fri träning, där du kan utforska tekniker och sparras?
2:1:7 Hur uppfattar du stämningen mellan tränarna och de som tränar?
2:1:8 Hur uppfattar du stämningen mellan de som tränar?
2:1:9 Känner du dig bekväm med alla i gruppen?
2:1:9:1 Om du inte svarade alltid, upplever du att du kan välja att göra övningar/sparras med de du känner dig bekväm med?
Känner du dig utsatt kan du alltid kontakta säkerhetsgruppen för hjälp.
2:1:9:1:1 Om du svarade ibland eller nej, hur hanterar du situationen vid övningar?
2:1:10 Vi tillämpar oftast principen att byta partner inför varje ny övning, hur upplever du det?
2:1:11 Om du upplever att någon övning är för jobbig att göra rent fysiskt, vad gör du då?
Du kan ange flera svar här.
2:1:12 Vilket språk tycker du undervisningen ska hållas på?
2:1:13:1 Hur pedagogiska upplever du tränarna? Emil
2:1:13:2 Hur pedagogiska upplever du tränarna? Sebastian
Del 2:2 Jogo do Pau
2:2:1 Hur vill du se fördelningen mellan fysisk övning/teknisk övning/teori?
Du kan ange flera svar här.
2:2:2 Vill du ha mer teori på lektionerna?
2:2:3 Tycker du att informationen kring de fysiska övningarna är tillräcklig?
2:2:4 Vad tycker du om spelen i Jogo do Pau?
2:2:5 Är tränarna tillräckligt tydliga i sina instruktioner?
2:2:5:1 När du inte förstår, vad beror det på?
Du kan ange flera svar här.
2:2:5:2 När du inte förstår, känner du att du får hjälp med att förstå övningen efter genomgången?
Du kan ange flera svar här.
2:2:6 Tycker du teknikerna vi tränar på är relevanta för din fäktning?
2:2:7 Tycker du att det ges tillräckligt med tid för varje individuell övning?
2:2:8 Är det något du saknar med träningen?
Your answer
2:2:9 Är det något du tycker vi kunde plocka bort?
Your answer
Del 2:3 Montante
2:3:1 Hur vill du se fördelningen mellan fysisk övning/teknisk övning/teori?
Du kan ange flera svar här.
2:3:2 Om du vill ha mer teori på lektionerna, vilken typ av teori vill du då ha?
2:3:3 Tycker du att informationen kring de fysiska övningarna är tillräcklig?
2:3:4 Vad tycker du om lekarna i Montante?
2:3:5 Är tränarna tillräckligt tydliga i sina instruktioner?
2:3:5:1 När du inte förstår, vad beror det på?
Du kan ange flera svar här.
2:3:5:2 När du inte förstår, känner du att du får hjälp med att förstå övningen efter genomgången?
Du kan ge flera svar här.
2:3:6 Tycker du teknikerna vi tränar på är relevanta för din fäktning?
2:3:7 Tycker du att det ges tillräckligt med tid för varje individuell övning?
2:3:8 Är det något du saknar med träningen?
Your answer
2:3:9 Är det något du tycker vi kunde plocka bort?
Your answer
Del 3 Långsvärd – huvudträning på tisdagar
Officiella tränare Eva Wei, Jonas Eriksson och Andreas Markehed

Om du inte tränar detta gå vidare till del 4
3:1 Vad tycker du om tisdag som träningsdag?
3:2 Vad tycker du om träningstiden 18:30-21?
Du kan ange flera svar här.
3:3 Vad tycker du om träningslokalen St Petri Gymnastiksal?
Du kan ange flera svar här.
3:4 Vad tycker du om längden på träningspasset?
3:5 Hur vill du se fördelningen mellan fysisk övning/teknisk övning/teori?
Du kan ange flera svar här.
3:6 Vilken form av teori tycker du är bäst?
3:7 Tycker du att informationen kring de fysiska övningarna är tillräcklig?
3:8 Vad tycker du om upplägget med temalektioner?
3:9 Är tränarna tillräckligt tydliga i sina instruktioner?
3:9:1 När du inte förstår, vad beror det på?
Du kan ange flera svar här.
3:9:2 När du inte förstår, känner du att du får hjälp med att förstå övningen efter genomgången?
Du kan ange flera svar här.
3:10 Tycker du teknikerna vi tränar på är relevanta för din fäktning?
3:11 Tycker du att det ges tillräckligt med tid för varje individuell övning?
3:12 Vad tycker du om fördelningen mellan grundträningen och avancerade träningen?
Du kan ge flera svar här.
3:13 Tycker du att där finns utrymme för fri träning, där du kan utforska tekniker och sparras?
3:14 Hur uppfattar du stämningen mellan tränarna och de som tränar?
3:15 Hur uppfattar du stämningen mellan de som tränar?
3:16 Känner du dig bekväm med alla i gruppen?
3:16:1 Om du inte svarade alltid, upplever du att du kan välja att göra övningar/sparras med de du känner dig bekväm med?
Känner du dig utsatt kan du alltid kontakta säkerhetsgruppen för hjälp.
3:16:1:1 Om du svarade ibland eller nej, hur hanterar du situationen vid övningar?
3:17 Vi tillämpar oftast principen att byta partner inför varje ny övning, hur upplever du det?
3:18 Om du upplever att någon övning är för jobbig att göra rent fysiskt, vad gör du då?
Du kan ange flera svar här.
3:19 Vilket språk tycker du undervisningen ska hållas på?
3:20:1 Hur pedagogiska upplever du tränarna? Eva
3:20:2 Hur pedagogiska upplever du tränarna? Jonas