แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หากท่านมีทุกข์ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากกิจการหรือการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือต้องการแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด สาธารณภัยหรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามแก้ไข ท่านสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ตลอดวัน/เวลาราชการ หรือสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
1. ชื่อ-สกุล (ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์) *
ที่อยู่ (บ้านเลขที่,หมู่ที่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์) *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทของเรื่องที่ประสงค์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายละเอียดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ *
ท่านต้องการให้ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือไม่ *
Required
ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy