Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących
Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Twoje zdanie na temat narkotyków i problemów, które wiążą się z zażywaniem. Ankieta jest anonimowa - zależy nam na szczerych odpowiedziach
1. Jestem uczniem klasy
Płeć
2. Jak często grasz na komputerze?
3. Jak często uprawiasz sport?
4. Jak często czytasz książki dla przyjemności?
5. Jak często wychodzisz z przyjaciółmi wieczorem?
6. Ile pieniędzy zwykle tygodniowo wydajesz na swoje potrzeby bez kontroli ze strony rodziców?
7. Jak oceniasz swoje stosunki z matką?
8. Jak oceniasz swoje stosunki z ojcem?
9. Czy poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie? *
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Moi rodzice określili ściśle zasady, co ja mogę̨ robić́ w domu
Moi rodzice wiedzą z kim spędzam wieczory
Moi rodzice wiedzą, gdzie spędzam wieczory
Mogę̨ łatwo otrzymać́ wsparcie emocjonalne od matki
Mogę̨ łatwo otrzymać́ wsparcie emocjonalne od ojca
Mogę̨ łatwo otrzymać́ wsparcie emocjonalne od przyjaciela
10. Czy reguły, które ustalają Twoi rodzice są dla Ciebie ważne?
11. Na ile jesteś zadowolony ze swoich stosunków z przyjaciółmi?
12. Czy uważasz, że w Twojej klasie jest wielu uczniów, którzy odnoszą̨ się do Ciebie w sposób lekceważący?
13. Czy uważasz, że w Twojej klasie jest wielu uczniów, którzy odnoszą się do Ciebie w sposób sprawiający Ci przykrość?
14. Czy uważasz, że siłą można rozwiązać konflikt?
15. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyłeś́ przemocy (bójka, atak słowny) ze strony kolegów czy koleżanek ze szkoły?
16. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpocząłeś bójkę lub brałeś w jakiejś udział?
17. Czy uważasz, że jesteś pewny siebie?
18. Czy w szkole są jasno określone zasady postępowania?
19. Czy stosujesz się do tych zasad?
20. Czy wychowawca przekazuje Wam wiedzę na temat środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze itp.)?
21. Czy wiesz czym są narkotyki?
22. Wskaż, która z poniższych definicji najlepiej opisuje narkotyki
23. Czy wiesz czym są dopalacze?
24. Wskaż, która z poniższych definicji najlepiej opisuje dopalacze
25. Skąd wiesz o narkotykach?
26. Skąd wiesz o dopalaczach?
27. Jaki jest Twój stosunek do osób zażywających narkotyki?
28. Jakie zdanie na temat narkotyków mają Twoi znajomi?
29. Jaki jest Twój stosunek do osób zażywających dopalacze?
30. Jakie zdanie na temat dopalaczy mają Twoi znajomi?
31. Czy wiesz jak pomóc osobie zażywającej narkotyki?
32. Którą z poniższych dróg wybrałbyś jako skuteczne narzędzie pomocy osobie zażywającej narkotyki?
33. Czy Twoim zdaniem sprzedaż i zażywanie dopalaczy powinno być zabronione?
34. Czy spotkałeś się w szkole z zachęcaniem do zażywania środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków)?
35. Czy brałeś kiedyś narkotyki?
36. Jeśli tak, jakie?
37. Czy brałeś kiedyś dopalacze?
38. Jeśli tak, jakie?
39. Czy któryś z Twoich znajomych bierze narkotyki?
40. Jak w skali 1-4 ocenisz łatwość́ dostępu do następujących środków:
1 Bardzo trudno
2 Trudno
3 Łatwo
4 Bardzo łatwo
Marihuana lub haszysz
Dopalacze w formie suszu (mocarz, kokolino, sqn)
Ecstasy (piugła, drops)
LSD
Mefedron
Amfetamina
Kokaina
Heroina
41. Czy ktoś́ kiedykolwiek proponował Ci narkotyki?
42. Czy ktoś z Twojego najbliższego otoczenia bierze narkotyki?
43. Czy zdarza Ci się oglądać filmy, które są przeznaczone dla dorosłych?
44. Czy znasz zasady panujące w szkole?
45. Czy wychowawca jasno określił zasady panujące w szkole?
46. Czy zawsze przestrzegasz ustalonych reguł?
47. Czy uważasz, że jesteś szczęśliwy?
48. Czy sądzisz, że Twoi koledzy i koleżanki Cię lubią?
49. Czy wśród swoich kolegów i koleżanek udaje Ci się pokazać Twoje umiejętności i mocne strony?
50. Jak często zdarza Ci się popadać w konflikty z innymi osobami?
51. Czy są osoby w klasie, które Ci dokuczają?
52. Jak spędzasz wolny czas?
53. Moją pasją jest:
Submit
This form was created inside of Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach. Report Abuse - Terms of Service