XIII Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych
Specjalizacje: trąbka, waltornia, puzon, tuba 28-30.11.2019 r. WROCŁAW
1. Imię i nazwisko uczestnika (Full name; Vorname und Nachname des Teilnehmers) *
Your answer
2. Data urodzenia (Date of birth; Geburtsdatum) *
MM
/
DD
/
YYYY
3a. Numer telefonu uczestnika (Telephone / mobile; Telefonnummer mit Vorwahl ) *
Your answer
3b. E-mail uczestnika (e-mail) *
Your answer
4. Instrument *
Your answer
5. Klasa (Grade; Klasse) *
Your answer
6. Liczba lat nauki gry na instrumencie (Number of years in playing the instrument;Jahre des Instrumentalunterrichts) *
Your answer
7. Pełna nazwa i adres szkoły, tel./faks (Name of school: tel. /fax / address /; Name und Adresse der Musikschule, Tel./Fax) *
Your answer
8. Adres e-mail szkoły (E-mail of Musicschool, E-Mail-Adresse der Musikschule) *
Your answer
9. Imię i nazwisko nauczyciela, telefon lub e-mail (Name of the teacher, mobile or e-mail; Name des Lehrers, Telefonnummer mit Vorwahl oder e-mail) *
Your answer
10. Imię i nazwisko akompaniatora (Name of the accompanist, Name des Begleiters) *
Your answer
11a. Utwór obowiązkowy (Compulsory programme, Das Pflichtstück) *
11b. Utwór dowolny (imię i nazwisko kompozytora w pełnym brzmieniu, pełna nazwa utworu, nazwy części oraz opus); A piece of free choice – Full name and surname of the composer, designation of parts or tempo, opus; Ein Wahlstück - Vollständiger Name und Vorname des Komponisten, Name von Teilen oder Tempo, Opus) *
Your answer
11c. Czas trwania występu (Time, Dauer) *
Hrs
:
Min
:
Sec
Oświadczenia
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych uczestników XIII Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych jest Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego (ul. Podwale 68/69, 50-449 Wrocław).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@psmpodwale.pl (z dopiskiem IOD).
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych Organizatora.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, tj. udziału w XII Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych.;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Pełnoletnim Uczestnikom konkursu lub w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich Opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service