ประเมินระดับความเหมาะสมของผู้รับบริการ งานบริการห้องปฏิบัติการ ส่วนวิทยบริการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
1. งานห้องปฏิบัติการ ดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
2. ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินใช้สำหรับนำไปปรับปรุงการให้บริการ
3.เลือกหัวข้อที่เป็นความจริงที่สุดในแต่ละหัวข้อ
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. สถานภาพของผู้รับบริการ
ตอนที่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสม
1. จำนวนเครื่องมือในห้องปฏิบัติการมีความเพียงพอ
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
2. คู่มือการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
3. ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความพร้อม/สมบูรณ์ ต่อการฝึกปฏิบัติ
ไม่มีความพร้อม/ไม่สมบูรณ์
มีความพร้อม/สมบูรณ์
4. ห้องปฏิบัติการมีวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติที่เพียงพอ เช่นสารเคมี วัสดุอื่นๆ
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
5. ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
6. สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
7.เจ้าหน้าที่ให้บริการ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms