Přihlašovací formulář - LevelUp
Akcelerační program proběhne online 10.3.- 4.5. 2021.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno *
Příjmení *
Jsem studentem/studentkou *
Název školy, kterou studuji:
Projekt, se kterým se chci programu účastnit (nepovinné)
Já, níže podepsaný souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni v rozsahu těchto údajů: jméno a příjmení, e-mail. Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou. Souhlas je poskytnut za účelem: Zařazení mého e-mailu do seznamu adres k rozesílání newsletteru zájemcům o informace související s Podnikatelským inovačním klubem. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni po dobu mého studia na ZČU v Plzni. Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Západočeskou univerzitouv Plzni: Západočeská univerzita v Plzni je oprávněna použít mé osobní údaje pouzev souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. Západočeská univerzita v Plzni je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Západočeskou univerzitou v Plzni na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Západočeská univerzita v Plzni zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a vsouladu s příslušnou legislativou poučen/a: o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán. Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu boostup@rek.zcu.cz. Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro kterýbyl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Západočeská univerzita v Plzni. Report Abuse