phòng 0: đăng kí tham gia sáng tác
## OPEN CALL trải nghiệm sáng tác
cái chữ là 0 : phòng 0

PHÒNG 0 LÀ GÌ?

Phòng 0 là không gian sáng tác dành cho những người thực hành sáng tạo sử dụng bất kì chất liệu hay phương thức, và đến từ bất kì địa phương nào.

Các bạn sẽ thực hành sáng tác trực tiếp tại phòng 0, tác phẩm sẽ ở lại phòng 0, thuộc về người thực hành tại thời điểm sáng tác và thuộc về phòng 0 tại thời điểm người thực hành rời khỏi phòng.

CHUỖI KHÔNG GIAN CỦA PHÒNG 0

Phòng 0 là không gian đầu tiên của chuỗi Cái chữ là 0 - một sự kết hợp giữa không gian chữ nghĩa từ series “Chữ là:...” của Bay Library và Barefoot Ventures creative space - sân chơi mở ra cơ hội thực nghiệm, nhằm thúc đẩy sự sáng tạo với không gian đây, đó, nay, mai. Qua đa chiều không gian, đây sẽ là hành trình với đích đến Lay sắc láy từ sự tham gia của nhà Cái, cùng chữ là 0 khám phá không gian qua công cụ: từ láy.

Từ láy tạo ra sự cận thấu hiểu thông qua tính chất riêng biệt, trong nghệ thuật và giao tiếp hằng ngày. Từ láy ở trong không gian, từ láy tạo ra không gian, từ láy là 0 hay 0 là từ láy?

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM PHÒNG 0

Phòng 0 sẽ tồn tại tại [8811.bi](https://www.instagram.com/8811.bi/) // experimental hub

- Địa điểm: 88/11 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: kéo dài từ ngày 08/03/2022 - 22/03/2022.

Đăng ký trải nghiệm tại link: https://bit.ly/phong-0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
## OPEN CALL register to experience composing
cái chữ là 0 : room 0

WHAT IS ROOM 0?

Room 0 is a creative space for people to practice creativity using any medium or method, and from any location.

You will practice composing directly in room 0, the work belongs to the practitioner at the time of composing and belongs to room 0 at the time the practitioner leaves the room.

SPACE SERIES OF ROOM 0

Room 0 is the first space in the series "cái chữ là 0" - a combination of the literal space from the series "Chữ là :..." by Bay Library and Barefoot Ventures creative space - a playground that opens up opportunities for experimentation, to promote creativity with space here, there, now, tomorrow. Through multi-dimensional space, this will be a journey with the destination of Lay sắc láy from Cái along with ‘cái chữ là: 0’ explore space through a tool: reduplication words.

The reduplication word creates a near-understanding through its distinct nature, in art and in everyday communication. From reduplication words in the space, from reduplication words to create the space, is reduplication word from the nothing or nothing is from the reduplication word?

REGISTER TO EXPERIENCE ROOM 0

Room 0 will exist at [8811.bi](https://www.instagram.com/8811.bi/) // experimental hub

- Location: 88/11 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
- Time: March 8, 2022 - March 22, 2022.

Register at: https://bit.ly/phong-0
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Tên của mình là... // My name is... *
Nghệ danh của mình là... // My pseudonym is... *
Email *
Số điện thoại của mình là... // My phone number is... *
Cách mình sẽ sáng tác ở phòng 0 // I plan to practice... at room 0 *
Required
Những khung thời gian mình có thế đến sáng tác tại phòng 0:... // I can come over and practice at room 0 at these timeframes:... *
Mời bạn vào link bên dưới đặt phòng theo chỉ dẫn và xác nhận khung thời gian đã chọn bên dưới // Go to the link below to book room 0 and write down your booked time slot. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy