ใบสมัครการประกวดแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จำกัดการสมัครระดับละ 17 ทีมแรกที่สมัคร) ** ปิดรับสมัคร**
ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากมีทีมแข่งขันครบ 17 ทีม
ประกาศรายชื่อ 17 ทีมที่สมัครที่ http://bit.ly/scienceshow3
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service