Rap Remedy - Register your interest / Cofrestrwch eich diddordeb
Aged 14-25 and want to learn how to create beats, record raps/songs and make a video or have free music studio sessions for bands, singers and rappers?  
Join Sound Progression's team of music mentors and find out more about the professional music industry by registering your interest in our new daytime project, Rap Remedy.  

Rap Remedy is a free to attend and takes place at the following centres up until 8th April 2022.
Grassroots provision will continue till 22 July, 2022.

Grassroots, City Centre                                           Mon-Fri, 10:00-16:00

St Mellons Hub                                                         Tues & Fri, 12:00-17:00

Grangetown Boys & Girls Club                                Mon & Wed, 12:00 - 17:00

North Ely Youth Centre                                            Fri, 12:00-16:00


Please complete the following few questions to express your interest in attending. Our aim is that the courses will run till March 2024, so if you are not yet 14, or not available for the first few courses, you can add your preferred dates in the form below. Don't worry we won't hold you to it!


[Gymraeg]
14-25 oed ac eisiau dysgu sut i greu curiadau, recordio raps/caneuon a gwneud fideo?
Ymunwch â thîm o fentoriaid cerddoriaeth Sound Progression a darganfod mwy am y diwydiant cerddoriaeth proffesiynol drwy gofrestru eich diddordeb yn ein prosiect newydd yn ystod y dydd, Rap Remedy.

Mae Rap Remedy yn rhad ac am ddim i fynychu cwrs galw heibio ac allan 12 wythnos ar gyfer 16-24 oed, a gynhelir rhwng 11am a 3pm yn -

Grassroots, Canol y ddinas                                      Llun-Gwener, 10:00-16:00

Canolfan Ieuenctid Llaneirwg                                  Mawrth a Gwener, 12:00-17:00

Clwb Bechgyn a Merched Grangetown                   Llun a Mercher, 12:00 - 17:00

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái                          Gwe, 12:00-16:00

                                 


Cwblhewch yr ychydig gwestiynau canlynol i fynegi eich diddordeb mewn mynychu. Ein nod yw y bydd y cyrsiau'n rhedeg tan fis Mawrth 2024, felly os nad ydych chi'n 16 oed eto, neu ddim ar gael ar gyfer yr ychydig gyrsiau cyntaf, gallwch ychwanegu'ch dyddiadau dewisol ar y ffurflen isod. Peidiwch â phoeni na fyddwn yn eich dal chi!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Name / Enw *
Mobile Number / symudol
Email / B-post
Month & year of birth  /  Mis a blwyddyn geni *
Please tick the centre you would like to attend  /  Ticiwch y ganolfan yr hoffech ei mynychu *
THANK YOU! We will email you updates and a sign-up form when the courses start  /   DIOLCH! Byddwn yn anfon e-bost atoch diweddariadau a ffurflen gofrestru pan fydd y cyrsiau'n dechrau.
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy