รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งปัญหาเกี่ยวกับโครงการวิจัย
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการลงทะเบียนเพื่อร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา เกี่ยวกับโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียด คือ
- ชื่อ - สกุล สังกัด เลขที่สัญญาโครงการวิจัย และชื่อโครงการวิจัย ที่ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ร้องเรียน หรือเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้ง
- อีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน รวมถึงแจ้งความคืบหน้า และผลการพิจารณา
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ กองบริหารงานวิจัย โทร. 0 2849 6241
รับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล
*
ชื่อ - สกุล *
สังกัด *
อีเมล *
เลขที่สัญญาที่ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา
ชื่อทุนวิจัย *
ชื่อโครงการวิจัยที่ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา *
รายละเอียดที่ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุมาทั้งหมดเป็นความจริง *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse