*อัปเดตล่าสุด* ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 4
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
รอบที่ 4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1i2pWBAz3pfeiQ0cZ4W9Utzfco64KrhVQ
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 1
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJSmhfakNacTJ6N3c
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 1
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJSmhfakNacTJ6N3c
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 2
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 2 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJb3FtRVpPR0tveG8
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 3
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJeWN1YjVSdnFwUnc
แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
- เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับรอบที่ 1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1aDEaYtZCXwiopJdZYWw0VFr9eop45__v

- เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับรอบที่ 2 และ 3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1erBq8USbKAWKpHK_EhUlVnC4TxLJzcoL

- เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับรอบที่ 4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=14mTGCSWXr3SQ_DhjGx8K_Wxd4Fdn9UAU

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
- ตัวอย่างหนังสือนำส่ง สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1lZp5TSXnRPwfA0nx9Xuwy18C2DED_B-B

- ใบสมัครขอรับการสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1On7D_lK4QwCINTQ_W8MUqsgRF0eu8BOZ

- ข้อเสนอโครงการและใบสรุป สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1Xmi46XqQ0BLKPXjXXSnnJUNbR4EABaDS

- ตัวอย่างสัญญาระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานราชการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1xlA8yFQ0U-1IE3ZAgtMHhEtsyZ03R9Tb

- ตัวอย่างสัญญาระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆ และเอกชน สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1gVHT0K93o47jzIyxpe6h2oT-PH3wPPzV

Submit
This form was created inside of Electric Vehicle Association of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms