SpaceTalk 24/12/2020 - Đăng ký tham dự (Registration)
Khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề: "Từ trường xung quanh LkHα 101 thực hiện bởi khảo sát BISTRO."

The Department of Space and Application (DSA) of University of Science and Technology Hanoi (USTH) invites you to come to our seminar, topic: “Magnetic fields surrounding LkHα 101 taken by the BISTRO survey.”

- Chủ trì/Speaker: NGUYỄN Bích Ngọc (nghiên cứu sinh tại GUST/VNSC/KASI)
- Thời gian/Time: Chiều thứ 5 (24/12) lúc 14h30
- Địa điểm/Place: Phòng 711, tòa nhà USTH (A21), 18B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Email *
TÓM TẮT - ABSTRACT
TIẾNG VIỆT

Từ trường đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và tiến hóa của các đám mây phân tử và các tiền sao. Tuy nhiên, vai trò chính xác của từ trường, đặc biệt là ở các giai đoạn phát triển khác nhau của đám mây, vẫn chưa được hiểu rõ. Do đó, cần có nhiều quan sát để kiểm tra các mô hình lý thuyết được đề xuất để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của từ trường. Phát xạ bụi phân cực là một trong những công cụ chính để đo hình thái từ trường. Vùng LkHα 101 là nơi có mật độ vật chất lớn nhất, có một tiền sao loại B trong đám mây phân tử Auriga, một đám mây khổng lồ của Vành đai Gould.

Nghiên cứu này là một phần của khảo sát “B-fields In STar-forming Region Observations” (BISTRO), một chương trình quan sát lớn của Kính thiên văn James Clerk Maxwell (JCMT). Sự phát xạ nhiệt của bụi phân cực được đo bởi máy đo phân cực POL-2 ở bước sóng 850 micron.

Tham khảo: https://space.usth.edu.vn/vi/news/tin-tuc-va-su-kien/spacetalk-tu-truong-xung-quanh-lkh-101-thuc-hien-boi-khao-sat-bistro-123.html

Chương trình vào cửa tự do với tinh thần học thuật.

---------------
ENGLISH

Magnetic fields play important roles in the formation and evolution of molecular clouds and protostars. However, their precise roles, in particular at different stages of cloud evolution, are not well-understood. More observational constraints are required to test the proposed models and, therefore, to better understand the importance of magnetic fields. Polarized dust emission is a key tool for measurement of magnetic field morphology. The LkHα-101 region is one of the densest regions with an early-B star in the Auriga cloud, a nearby giant molecular cloud of the Gould Belt.

This study is a part of the “B-fields In STar-forming Region Observations” (BISTRO) survey which is a large program of the James Clerk Maxwell Telescope (JCMT). The polarized dust thermal emission was taken by the POL-2 polarimeter at 850-micron wavelength.

Reference: https://space.usth.edu.vn/en/news/news-events/spacetalk-magnetic-fields-surrounding-lkh-101-taken-by-the-bistro-survey-179.html

We are looking forward to welcoming all those who are interested in attending.
Họ và Tên (Name) *
Nơi làm việc *
Bạn có mong muốn nhận slide thuyết trình sau khi kết thúc seminar (nếu có)? *
Ý kiến khác
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of University of Science and Technology of Hanoi.