สมัครเข้าร่วมสัมมนาประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ด้วยสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมหม้อน้ำฯ ที่กำหนดว่าสมาคมหม้อน้ำฯ ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละหนึ่งครั้ง และครั้งนี้วาระของนายกและกรรมการสมาคมหม้อน้ำฯ สิ้นสุดลง จึงจัดให้มีการคัดเลือกนายกสมาคม วาระปี 2563 – 2565 ในการนี้ สมาคมหม้อน้ำฯ ได้กำหนดให้มีการสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิศวกรด้านหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการทำงาน
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน
ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน ท่านที่ 1
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
รหัสสมาชิก สมาคมหม้อน้ำฯ *
Your answer
รหัสสมาชิก สภาวิศวกร (ตัวเลข 6 หลัก) *
Your answer
ตำแหน่งงาน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy