การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครนายก ปี 2562
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ต่อการดำเนินงานของเทศบาลฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชน 26 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มารับริการ หรือมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมประเมินผลการดำเนินการ ของเทศบาลเมืองนครนายก ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบผลการประเมินการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนา และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในปีต่อไป
โปรดเลือก ชุมชน หรือ ประเภทหน่วยงาน *
Required
เพศ ผู้ตอบแบบประเมิน *
Required
ช่วงอายุผู้ตอบแบบประเมิน *
Required
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบประเมิน *
Required
อาชีพผู้ทำแบบประเมิน *
Required
ระดับรายได้ของผู้ประเมิน/ เดือน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy