Formulari de subscripció
TRIA L'IDIOMA
TRIA EL TIPUS DE SUBSCRIPCIÓ:
Subscripció en versió paper
Subscriptor online
En el cas de ser associat o col·legiat d'alguns dels nostres patrons, indica quin
(S'aplicarà un descompte del 25% a tots els associats i/o col·legiats d'alguns dels nostres Patrons.)
DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE
Empresa *
Your answer
CIF | NIF
Your answer
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
Departament | Càrrec
Your answer
Adreça electrònica *
Your answer
Telèfon *
Your answer
Direcció
Your answer
Codi postal i Població
Your answer
RGPD
La informació continguda en aquest formulari enviada des de FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida.

Li recordem que les seves dades han estat incorporats en el sistema de tractament de FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, podran exercir el seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal carrer dels Enamorats 62-64 baixos, 08013 BARCELONA o bé a través de correu electrònic ntj@ntjdejardineria.org.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.