Stipendilomake/ Scholarship application form
Tämän lomakkeen kautta stipendiä Valkama-leirille voivat hakea ne, jotka eivät ole partiolaisia. Partiolaiset hakijat hakevat stipendiä Kuksassa ilmoittautumisen yhteydessä.

Please note, that only persons who are not scouts can apply via this from. Scouts will apply scholarships in scour register Kuksa where they also registrate to the camp. In addition, only participants living in Finland can apply for scholarship due to the impossibility of assessing the economic situation of other participants.
Haluan hakea stipendiä Valkamalle osallistumista varten / I wish to apply for a scholarship to participate Valkama *
Hakijan koko nimi / The full name of the applicant *
Your answer
Olen jo ilmoittautunut Valkamalle koko leirille tai lyhyelle leirille samalla nimellä partion jäsenrekisteri Kuksassa osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=27472 / I have already registrated to Valkama for whole camp or short camp with the same name in scout register Kuksa via the link above. *
Syntymävuosi / Year of birth *
Your answer
Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Alla olevat tiedot tarvitaan tulojen suhteuttamiseksi siihen, kuinka monta henkeä niillä tulisi elättää.

Household is comprised by the persons who live and eat together or otherwise use the same income. The information below in needed in order to put it into perspective how many persons the total income of the household should provide for.
Kuinka monta yli 18-vuotiasta henkilöä kotitalouteesi kuuluu? / How many adults (over 18-years-old) live in the applicant’s household? *
Kuinka monta 0–12-vuotiasta lasta kuuluu kotitalouteesi? / How many children of 0 to 12-years-old live in the applicant’s household? *
Kuinka monta 13–17-vuotiasta lasta kuuluu kotitalouteesi? / How many children of 13 to 17-years-old live in the applicant’s household? *
Käytettävissä olevilla tuloilla tarkoitetaan palkkatuloja, yrittäjätuloja, omaisuustuloja (ml. vuokratulot omistusasunnosta ja myyntivoitot) ja kaikkia saatuja tulonsiirtoja (esim. opintotuet, asumistuet, lapsilisät, toimeentulotuki,eläkemaksut, ja työttömyyskorvaukset) vähennettynä niistä maksetuista veroista.
(Esimerkki: Molempien huoltajien palkkatulot ovat noin 1100 euroa kuukaudessa verojen jälkeen sekä lapsilisät kahdesta lapsesta 200 eur kuukaudessa luo yhteensä noin 28 800 euronkäytettävissä olevat tulot koko vuonna (= 1100*12 + 1100*12+200*12).

Net income refers to the sum of all wages, salaries, profits, interest payments, rents and other forms of earnings (e.g. study allowance, housing allowance, child benefit, retirement allowance and unemployment benefit) minus taxes.
(For example: Both custodians’ have the salary income of about EUR 1100 / month after tax. Child allowance for two children is EUR 200, which provides a total net income for the household of EUR 28,800 (1100 * 12 + 1100 * 12 + 200 * 12).
Kotitalouteni kaikkien jäsenten yhteenlasketut käytettävissä olevat tulot vuonna 2020 ovat arviolta yhteensä / The estimated net income of all members of the applicant’s household in 2020 *
Olen täysipäiväinen opiskelija / I am a full-time student *
Required
Vähintään yksi kotitalouteni jäsen on ollut viimeiset 0,5–1,5 vuotta työtön / One or more members of my family have been unemployed for the past 0,5 to 1,5 years *
Vähintään yksi kotitalouteni jäsen on ollut viimeiset yli 1,5 vuotta työtön / One or more members of my family have been unemployed for over than 1,5 years *
Kotitaloutenne taloudellista tilannetta tekee haastavammaksi yksinhuoltajuus? / Are the financial conditions of the applicant’s household complicated by having a single-parent family? *
Kotitaloutenne taloudellista tilannetta tekee haastavammaksi vähintään yhden jäsenen pitkäaikainen työkyvyttömyys? / Are the financial conditions of the applicant’s household complicated by a long-term incapacity for work of one or more members of the applicant’s family? *
Onko joku kotitaloutesi jäsenistä eläkkeellä? Mikäli kyllä, kuinka moni? / Are any members of the applicant’s household retired? If so, how many? *
Onko taloudellisessa tilanteessanne jotain muuta, joka vaikuttaa taloudelliseen kykyynne maksaa Valkaman osallistumismaksu itse? Esim. konkurssi, velkaongelmia, osa-aikatyöllisyyttä, jne. Vastaa alle vapaamuotoisesti, mutta mielellään tiiviisti. / Are there other factors of the applicant’s financial conditions impacting his or her ability to pay for the camp fee? (These may be for instance bankruptcy, debt issues, part-time employment.) If so, write a brief description.
Your answer
Kuinka monta alle 18-vuotiasta kotitaloudestanne on osallistumassa Valkama-leirille? / How many children (under 18-years-old) of the applicant’s household are going to participate Valkama? *
Kuinka monta aikuista kotitaloudestanne on osallistumassa Valkama-leirille? / How many adults (18 or older) of the applicant’s household are going to participate Valkama? *
Kuinka suuren stipendin toivoisit saavasi Valkama-leirille osallistumista varten? / What size of a scholarship would you wish to receive? *
Lisätietoja / Additional information
Your answer
Suostun siihen, että Uudenmaan Partiopiiri ry käsittelee tässä lomakkeessa olevat tietoni luottamuksellisesti. Kaikki annetut tiedot tuhotaan Valkama-leirin jälkeen. Olen myös antanut yllä olevat tiedot totuudenmukaisesti. Valheellisten tietojen antaminen voi johtaa stipendin takaisin perintään. / The information I have given above is truthful. Giving false information may lead to reimbursement of the scholarship. I give my permission to The Guides and Scouts of Uusimaa to confidentially handle the information I have given. All the information given here will be deleted after Valkama. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uudenmaan Partiopiiri. Report Abuse