ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU LİDER DAVRANIŞ ETKİLİK ANKETİ

Sayın Katılımcı,
Bu Anket; Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Liderler 'inin hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıdaki her soru için verilen beş seçenekten birini işaretleyiniz.
Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen, hizmet almadığınız sorularla ilgili cevapları doldurmayınız.

1(Zayıf) 2 (Orta) 3 (İyi) 4 (Çok İyi) 5 (Mükemmel)

  This is a required question
  This is a required question
  AKMYO vizyon, misyon ve temel değerlerini belirlemede öncülük eder
  Yaratıcılık ve yenilikçilik konularında önderlik eder.
  AKMYO politika ve stratejilerini hayata geçirme konusunda çalışmalar yapar ve çalışmalarını da yönlendirir
  Süreç yönetimi çalışmalarına katılır ve sürece sahiplik eder.
  AKMYO içinde birlikte çalışmayı özendirir ve harekete geçirir.
  AKMYO işbirliği kurduğu kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaları başarı ile yürütür.
  Çevreye ve topluma yönelik etkinlikleri destekler ve katılır.
  Sürekli iyileştirme çalışmalarında yer alır.
  Çalışanlarının sorunlarına çözüm üreticidir.
  Çalışanların ve grupların çabalarını zamanında ve gerekli şekilde takdir eder.
  Kurumsal değişim ihtiyacını belirlemekte ve değişime öncülük eder.
  Bilgi ve deneyimlerini çalışmaları ile paylaşır.
  Please enter one response per row
  This is a required question