ลงทะเบียนซ่อมเสริม/รีเกรด
ประจำปีการศึกษา 2562
อัตราค่าหน่วยกิตเรียนซ่อมเสริม/รีเกรด
ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ หน่วยกิตละ 196 บาท สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิตละ 196 บาท สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หน่วยกิตละ 191 บาท
ปวส.(จบปวช.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หน่วยกิตละ 645 บาท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิตละ 682 บาท สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หน่วยกิตละ 667 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยกิตละ 698 บาท
ปวส.(จบ ม.6) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หน่วยกิตละ 526 บาท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิตละ 682 บาท สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หน่วยกิตละ 667 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยกิตละ 698 บาท
ค่าบำรุงรายวิชา 50 บาท
***ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต***
รหัสนักศึกษา *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
Your answer
แผนกวิชา *
รหัสวิชา *
Your answer
รายวิชา *
Your answer
หน่วยกิต *
Your answer
เกรดที่ได้ *
Your answer
รหัสวิชา
Your answer
รายวิชา
Your answer
หน่วยกิต
Your answer
เกรดที่ได้
Your answer
รหัสวิชา
Your answer
รายวิชา
Your answer
หน่วยกิต
Your answer
เกรดที่ได้
Your answer
รหัสวิชา
Your answer
รายวิชา
Your answer
หน่วยกิต
Your answer
เกรดที่ได้
Your answer
รหัสวิชา
Your answer
รายวิชา
Your answer
หน่วยกิต
Your answer
เกรดที่ได้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Metro Technology School. Report Abuse