Kaligrafia (Początkujący)
Piątek
Godzina: 18:10 - 19:40
Miejsce: Instytut Konfucjusza, ul. Radziwiłłowska 4, s.7
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres E-mail *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
PESEL (wymagany do utworzenia Państwa konta w systemie wpłat UJ) *
Your answer
Zniżka (uczeń, student, pracownik UJ etc.). Proszę wybrać jedną odpowiedź *
Required
Płatność w ratach *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr pesel, adresu email, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu w celu zawarcia i wykonania Umowy w sprawie uczestnictwa w zajęciach w Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ „Instytut Konfucjusza w Krakowie”, zwanym dalej Instytutem Konfucjusza, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. *
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania Umowy w sprawie uczestnictwa w zajęciach w Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ „Instytut Konfucjusza w Krakowie”, zwanym dalej Instytutem Konfucjusza, na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy w sprawie uczestnictwa w zajęciach w Instytucie Konfucjusza. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania wszelkich zobowiązań Uniwersytetu Jagiellońskiego wynikających z Umowy w sprawie uczestnictwa w zajęciach w Instytucie Konfucjusza, a także do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tej umowy oraz w celach archiwizacyjnych przez okres prawem przewidziany. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach w Instytucie Konfucjusza. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail instytut.konfucjusza@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w Instytucie Konfucjusza, ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service