Ερωτηματόγιο για το GreekBirdClub.com

Συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο, συμβάλλετε και εσείς στην βελτίωση του διαδικτυακού χώρου GreekBirdClub. Ένα forum εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μέλη του, επομένως θέλουμε να μάθουμε τη δική σας άποψη για το χώρο αυτό. Μέσα από τις απαντήσεις σας, ελπίζουμε να λάβουμε νέες ιδέες,να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις δυσκολίες που έχουν τα μέλη και τελικά να γίνουμε καλύτεροι. Πρωταρχικός μας στόχος, θα είναι πάντοτε η προάσπιση των δικαιωμάτων που έχουν τα κατοικίδια πτηνά συντροφιάς και ελπίζουμε αυτό να γίνει κοινός σκοπός όλων των μελών μας!

Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο, να απαντήσουν αυτή τη φόρμα μόνο μία φορά. Αν λάβετε ή δείτε αυτό το ερωτηματολόγιο ενώ το έχετε ήδη συμπληρώσει, αγνοήστε το. Έτσι τα αποτελέσματα θα είναι όσο πιο έγκυρα γίνεται.
Ευχαριστούμε όλους όσους θα διαθέσουν λίγο από το χρόνο τους για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου!

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question